roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

KNRB contributie 2020

2020
Voor het verenigingsjaar 2020 bedraagt de contributie:
• voor senioren: € 38,27
• voor junioren: € 21,50

De contributie per 2020 is met 2,2% verhoogd op basis van art 27, 2e lid van het huishoudelijk reglement van de KNRB. De stijging van 2,2% betreft de stijging van het prijsindexcijfer voor consumenten (CBS). Zoals vastgelegd in art 27, 2e lid van het huishoudelijk reglement van de KNRB is deze verhoging beperkt tot de inflatie. Ook op de minimale bijdrage van begunstigers wordt de stijging van 2,2% toegepast.

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief de bijdrage per lid aan NOC*NSF. Verwacht wordt dat NOC*NSF tijdens de volgende Algemene Vergadering de contributie 2020 vaststelt.

2019
Voor het verenigingsjaar 2019 bedraagt de contributie:
• voor senioren: € 37,45
• voor junioren: € 21,04

De contributie per 2019 is met 1,5% verhoogd op basis van art 27, 2e lid van het huishoudelijk reglement van de KNRB. De stijging van 1,5% betreft de stijging van het prijsindexcijfer voor consumenten (CBS). Zoals vastgelegd in art 27, 2e lid van het huishoudelijk reglement van de KNRB is deze verhoging beperkt tot de inflatie. Ook op de minimale bijdrage van begunstigers wordt de stijging van 1,5% toegepast. Bovengenoemde bedragen zijn exclusief de bijdrage per lid aan NOC*NSF.