roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

KNRB dienstverlening gewaardeerd met een 6,8

Dit jaar hebben we alle verenigingen gevraagd om onze dienstverlening over 2021 te beoordelen. Het gaat daarbij om de verschillende organisatieonderdelen: het bondsbestuur, bondsbureau, topsportorganisatie en de KNRB commissies. 

We hebben alle adviezen en verbeterpunten ten harte genomen en nemen die mee in de plannen en werkzaamheden de komende tijd. 

Ben je benieuwd naar de uitkomsten? Zie hier de resultaten van de ledenenquête 2022.

Dit zijn de belangrijkste adviezen/verbeterpunten: 

  • Diensten en taken van Bestuur en Team KNRB duidelijk zichtbaar maken.
  • Commissies beter bekend maken (vooral bij studenten verenigingen)
  • Meer contact met (studenten)verenigingen 
  • Meer inzet en budget naar breedtesport i.p.v. topsport
  • Opleidingen centraler en uniformer
  • KNRB.nl levendiger maken 
  • Meer inbreng mogelijk maken op richting van de KNRB
  • Expert pool inzetten

Voorbeelden van acties die we meteen hebben opgepakt:

We hebben de regiobijeenkomsten weer ingezet om meer contact te hebben met verenigingen én meer inbreng mogelijk te maken op de richting van de KNRB, zoals het meerjarenplan. Ook zijn we gestart met een welkomstmail in september naar alle nieuwe studentenbesturen om de diensten van het bondsbureau en de commissies beter bekend te maken