roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

KNRB en Missie H2 werken samen aan verduurzaming Nederlandse (water)sport

In samenwerking met het watersportverbond en Missie H2 start de KNRB een traject om duurzaamheid bij accommodaties van watersportverenigingen te inventariseren en te verbeteren. Om dit doel te bereiken wordt er in juni een onderzoek uitgezet onder alle watersportverenigingen in Nederland.

Het onderzoek brengt in kaart hoe verenigingen er momenteel voor staan op het gebied van duurzaamheid. De onderzoeksresultaten zijn nodig om verenigingen gericht te ondersteunen bij het verduurzamen van hun accommodaties. Er is daarom zoveel mogelijk input van verenigingen nodig.

Het partnerschap tussen KNRB en Missie H2 is een initiatief om gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst voor de watersport in Nederland. Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid niet alleen belangrijk is voor het milieu, maar ook bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van de watersportsector.

Missie H2 geeft positieve energie aan de verduurzaming van watersportverenigingen

Met de slogan “Missie H2 geeft positieve energie aan de verduurzaming van watersportverenigingen” heeft de KNRB als doel om de verenigingen actief te ondersteunen bij het realiseren van de verduurzaming van accommodaties. Door gerichte ondersteuning te bieden en succesverhalen uit te lichten kunnen bestuursleden worden geïnformeerd en geadviseerd over verduurzaming.

Ambassadeurs

Het paralympisch roeiduo Chantal Haenen en Corné de Koning is samen met Marit Bouwmeester, Kiran Badloe en Ranomi Kromowidjojo het ambassadeursteam van Missie H2. Vol positieve energie zullen zij alle activiteiten ondersteunen in aanloop naar én tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs 2024.

Nederland hét waterstofland 2023

Over Missie H2 en de nationale waterstofbeweging

Missie H2 is een initiatief van koplopers in de energietransitie: Gasunie, Groningen Seaports, Port of Amsterdam, Remeha, Shell Nederland, Eneco, Toyota en Vopak. Door bedrijven te bewegen over te stappen naar waterstof in plaats van fossiele brandstoffen, zetten zij in op een volledig functionerende waterstofmarkt in 2030. Alle ingrediënten hiervoor zijn aanwezig: we hebben de Noordzee voor grootschalige productie van windenergie, de zeehavens als logistieke importhubs, enorm veel kennis over waterstof in de mobiliteit en huishoudens, grote industrieclusters die de overstap naar waterstof willen maken én een van de betere energietransportnetwerken van de wereld.

Het doel van Missie H2 is om ervoor te zorgen dat Nederland tijdens de zomerspelen in Parijs 2024 op koers ligt om de waterstofmarkt vanaf 2030 volledig te laten functioneren. Ook de samenwerking met NOC*NSF en de sportbonden draagt hieraan bij. De partners van Missie H2 zetten de collectief beschikbare duurzaamheidskennis en ervaring in voor verdere verduurzaming van de Nederlandse sport. Dat gebeurt onder meer door de sporters van TeamNL te helpen zo duurzaam mogelijk deel te nemen aan de Olympische Spelen in Parijs en bij het verder verduurzamen van sportaccommodaties in Nederland.