roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

KNRB introduceert juniorenklassementen op nationale wedstrijden

De KNRB geeft voor 2021 ook het junioren roeien op nationale wedstrijden een grote boost en introduceert twee nieuwe klassementen voor junioren wedstrijdroeiers: junioren-instroom-klassement (JIK) voor beginnende wedstrijdroeiers, junioren-ontwikkel-klassement (JOK) voor wedstrijdroeiers in de middenmoot. Ook komen er afgeschermde velden, speciaal voor beginnende wedstrijdroeiers, om doorstroming te stimuleren.

Wat is het probleem

Op dit moment ontbreekt het aan leuke en haalbare doelen voor beginnende wedstrijdroeiers en roeiers die de top (nog) niet halen. Ook zijn sommige juniorenvelden te groot, zoals de tweetjes, waardoor te veel roeiers afvallen in de kwalificaties. Terwijl andere velden juist te klein zijn, zoals de 2- en 4-. Vaak zijn er voor deze velden niet eens genoeg inschrijvingen om te kunnen starten.

Met een aantal toevoegingen aan het nationale wedstrijdroeien op 2 kilometerwedstrijden wil de KNRB het juniorenroeien een enorme boost geven:

 1. Het introduceren van velden voor beginnende wedstrijdroeiers.
 2. Het invoeren van een klassement voor beginnende roeiers, wat lijkt op het Eerstejaarsklassement.
 3. Het invoeren van een klassement voor 2e /3e-jaars junioren die in de middenmoot roeien, wat lijkt op een Development klassement.

Beginnende wedstrijdroeiers krijgen velden en een klassement

Om de stap naar het roeien van nationale wedstrijden toegankelijker te maken wil de KNRB junioren-beginnersvelden invoeren. Dit zijn velden voor onervaren juniorenroeiers; in overleg met de commissie Nationale Wedstrijden zal de KNRB de specifieke definiëring van deze velden en het klassement in een later stadium vast stellen. Deze junioren-beginnersvelden worden toegevoegd aan het standaardprogramma:

 • J16 B 2x                              M16 B 2x
 • J16 B 4*                              M16 B 4*
 • J18 B 2x                              M18 B 2x

Dit heeft het volgende tot gevolg dat:

 1. De te grote M16 2x en J16 2x velden (3-5 voorwedstrijden) worden opgeknipt in twee velden van gelijke grootte (50% van de junioren 16 is beginnend wedstrijdroeier); beide groepen krijgen daardoor toegang tot A-finales en naar verwachting ook B-finales.
 2. Het M16 4* en J16 4* veld heeft al de officieuze status van beginnersveld, dit wordt geformaliseerd.
 3. Voor beginnende J18 en M18 roeiers wordt een 2x veld toegevoegd aan het programma. Hiermee wordt beginnen met wedstrijdroeien op 16/17-jarige leeftijd aangemoedigd.

Het invoeren van klassementen

De top richt zich op het goed presteren op de NK’s en selecties voor de Coupe de la Jeunesse of het WK. Voor junioren die te top van het nationale roeien (nog) niet halen ontbreekt het nu aan leuke doelen. Voor deze beginners en roeiers in de “middenmoot” introduceert de KNRB twee klassementen, geïnspireerd op de klassementen uit het studentenroeien:

JIK (junioren-instroomklassement)

Dit klassement heeft als doel om beginnende roeiers, vergelijkbaar met de Eerstejaars bij de studenten, een uitdagend programma te geven. JIK wordt uitgeschreven in de nieuwe beginnersvelden velden:

 • J16 B 2x                               M16 B 2x
 • J16 B 4*                               M16 B 4*
 • J18 B 2x                               M18 B 2x

JIK wordt uitgeschreven over deze wedstrijden:

 • Tweehead (alleen tweetjes)
 • Nieuwe Bosbaanwedstrijd
 • Northwave Regatta
 • ARB
 • Westelijke Regatta
 • DIYR

Rondom de populaire buitenlandse wedstrijden als Gent en Bremen in de meivakantie worden de klassementen niet uitgeschreven.

JOK (junioren-ontwikkelklassement)

Dit klassement heeft als doel om roeiers uit de middenmoot, vergelijkbaar met de Developmentroeiers bij de studenten, een uitdagend programma te geven. Dit klassement begint na het NK-klein, de populaire buitenlandse wedstrijden als Gent en Bremen en de eindexamens. JOK wordt uitgeschreven in de volgende velden:

 • J16 2x                                   M16 2x
 • J16 4x                                   M16 4x
 • J18 2x                                   M18 2x
 • J18 4-                                    M18 4-

JOK wordt uitgeschreven over deze wedstrijden:

 • Northwave Regatta
 • ARB
 • Westelijke Regatta
 • DIYR

Stimuleren boordroeien

Met de keuze voor de 4- boven bij de junioren 18 wordt het boordroeien bij junioren gestimuleerd. Nu zijn de boordvelden vaak te klein zijn, worden daardoor vaak geschrapt en daarom gemeden door roeiers en coaches. Door een klassement voor de 4- uit te schrijven willen we deze vicieuze cirkel doorbreken.

Regels van de klassementen

 1. De puntenteling is hetzelfde bij de Eerstejaars- en Developmentklassementen van studenten. Zie knrb.nl/klassementen De prijsuitreiking vindt plaats op de DIYR.
 2. De klassementen worden uitgeschreven gebruik makend van bestaande velden. Dit betekent dat ook ploegen die niet mee doen aan een klassement, zich kunnen inschrijven voor deze velden. Alleen ploegen die meedoen aan het klassement krijgen punten.
 3. De regels rondom het wisselen van roeiers zijn flexibel, zodat een klassement de individuele ontwikkeling van een roeier alleen maar versterkt en niet blokkeert.
 4. Voor een competitief klassement is het belangrijk dat er voorkomen wordt dat de beste roeiers bij elkaar in de boot gaan zitten. Daarom mogen in alle juniorenklassementen pas combinatieploegen gemaakt worden als verenigingen zelf niet genoeg roeiers voor dit nummer hebben om een boot te kunnen vullen. Voor combinatieploegen moet dispensatie worden aangevraagd. Het is niet de bedoeling dat ploegen die voor het EK, WK en de Coupe de la Jeunesse gevormd worden meedoen aan deze klassementen.

Meer wedstrijden, meer ruimte voor B-finales

In 2021 worden 3 extra nationale wedstrijden over 2 kilometer toegevoegd aan de kalender en stijgt het aantal wedstrijden van 8 naar 11. Om de druk op de overvolle programma’s te verkleinen worden de verschillende doelgroepen over deze 11 wedstrijden verdeeld. Een roeier blijft gewoon 8 wedstrijden starten. Voor junioren heeft dit de volgende gevolgen:

 • Alle juniorennummers verhuizen van de Hollandia Regatta naar de nieuwe Bosbaanwedstrijd een week eerder, m.u.v. skiff en twee-zonder als onderdeel van het NK klein.
 • De wedstrijden met juniorenklassementen zijn wedstrijden met een juniorenprofiel. Dit betekent dat junioren hier het volledige programma kunnen starten.

De belangrijkste verbetering voor junioren is dat elk veld met voldoende inschrijvingen weer een B-finale gaat krijgen. In combinatie met het opsplitsen van de grote junioren 2x velden, geeft dit elke junior die start een reële kans op een finale.

Gevolgen door Corona

Deze klassementen zijn ontwikkeld voor de lange termijn. Echter zijn door Corona zijn op korte termijn een aantal zaken anders: Corona heeft geen invloed op het invoeren van het JOK, maar heeft wel gevolgen voor het invoeren van de beginnersvelden en JIK. Immers zijn in 2021 veel meer roeiers “beginner” door het niet doorgaan van het gehele korte baan seizoen van 2020. Hier wordt in najaar 2020 een oplossing voor ontwikkeld.