roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland. Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn erop gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Dit is een belangrijke doelstelling die de KNRB van harte ondersteunt.

De KNRB volgt het advies van RIVM voor gezondheidsmaatregelen en het ministerie van Buitenlandse Zaken voor reisadvies en we handelen verder in lijn met het beleid van NOC*NSF en FISA.

Heden zijn er nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland opgelegd die in een persconferentie van de Nederlandse overheid zijn afgekondigd.

Deze maatregelen raken de sportsector en hiermee ook onze roeisport.

Namens het KNRB bestuur:
Wij roepen onze leden op om gevolg te geven aan de oproep van het kabinet om alle evenementen waar meer dan 100 mensen bijeenkomen – waaronder roeiwedstrijden – tot en met 31 maart 2020 af te gelasten. Dit geldt voor alle roeiverenigingen in Nederland, die wedstrijden en toertochten, maar ook voor allerlei andere sportieve -en sociale evenementen organiseren die onder verantwoordelijkheid en vlag van onze leden, wedstrijdorganisaties en KNRB plaatsvinden.

Alle wedstrijdorganisaties tot en met de Varsity (tot 5 april) zijn door de KNRB geïnformeerd en alle wedstrijdorganisaties worden dringend verzocht hun wedstrijden t/m 31 maart 2020 te annuleren. De wedstrijdorganisatie van de Heineken Roeivierkamp heeft dit besluit ondertussen genomen en aan de deelnemende verenigingen gemeld.

Gezien het feit dat dit een overheidsmaatregel is die door de KNRB wordt doorgevoerd, gelden voor wedstrijden waarvan de inschrijftermijn reeds is gesloten, de standaardregels voor de restitutie van inschrijfgelden voor (roei)wedstrijden zoals vermeld in ons RvR artikel 37.3.

We vragen roeiverenigingen en wedstrijdorganisaties de volgende extra maatregelen te nemen, ook voor situaties waar minder dan 100 mensen bijeenkomen.

 • De gezondheidsmaatregelen na te volgen conform RIVM (link).
 • De wedstrijdorganisaties en roeiverenigingen volgen extra anti-infectieprotocollen op en verzoeken roeiers / bezoekers zich hieraan te houden. Die extra protocollen houden in:
 • Extra beschikbaar stellen en laten gebruiken van handenalcohol/ handenwasfaciliteit met zeep: Bij binnenkomst verenigingsgebouw; voor en na eten; na wc- bezoek, voor en na activiteit (wedstrijd, training / ergometers).
 • Een ieder die ziekteverschijnselen heeft zoals koorts en hoesten, beperkt contact met anderen en neemt, indien het protocol van de RIVM dat adviseert, contact op met huisarts of GGD. Het kan geen kwaad om deze informatie met elkaar te delen.
 • Zorg dat er een zichtbaar aanspreekpunt dan wel woordvoerder binnen de wedstrijdorganisaties en roeiverenigingen is die communiceert over ‘corona’.
 • Wij vragen extra rekening te houden op sociale distancing:
  • Beperk het aantal mensen in het verenigingsgebouw, op vlotten, kleedkamers, (proef)-weging).
  • Beperk sociale evenementen; zoals prijsuitreikingen of (oud)leden-borrels, teambijeenkomsten en andere festiviteiten
  • Wijs coördinatoren aan die groepen mensen kunnen begeleiden en ook de weg wijzen voor leveranciers en andere instanties die het verenigingsgebouw of directe omgeving van het clubhuis betreden.

Niemand communiceert of speculeert met de pers/media over het corona-virus in relatie tot het Nederlandse roeien. Hiervoor kun je verwijzen naar de KNRB.

Binnen de KNRB is er een Corona Crisisteam actief dat op alle relevante en actuele informatie omtrent het Corona virus volgt en u van de noodzakelijke updates op de hoogte zal stellen. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met het algemene nummer van de KNRB (020 – 6462740) of door een email te sturen naar [email protected].