roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Onderzoeksresultaten Vrouwelijke Scheidsrechters

Op 7 oktober was er een speciale bijeenkomst georganiseerd op Papendal, met als thema: ‘Het bevorderen van de groei en deelname van vrouwelijke scheidsrechters’. Els Lindeboom en Leonie de Jong zijn beiden actief als jury op (inter)nationale wedstrijden en waren namens de roeigemeenschap aanwezig bij de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten gedeeld van het Europese WINS project. Dit project brengt de gendergelijkheid bij scheidsrechters onder de aandacht, onder andere door het uitvoeren van een grootschalig onderzoek naar de problemen waarmee vrouwelijke officials worden geconfronteerd.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat vrouwelijke scheidsrechters over het algemeen vrij tevreden zijn. Ze laten veel enthousiasme en passie zien voor het vak. Daarbij is het echter van belang dat vrouwelijke officials deel uit maken van een gemeenschap. Tevens laten de resultaten van het onderzoek zien dat er bij vrouwelijke officials meer behoefte is voor vrouwelijke trainsters (die scheidsrechters opleiden) en mentors. Ook kwam er uit het onderzoek naar voren dat veel sporten nog geen vrouw specifieke kleding beschikbaar stellen of aparte kleedkamers hebben. Hier zijn bij het roeien reeds stappen in gezet.

Een ander positief resultaat van het onderzoek is dat misbruik en ongewenst gedrag niet de norm lijken te zijn. Hoewel het nogsteeds voorkomt, wordt het vanuit het onderzoek niet als gebruikelijk gezien. Meer aanwezige vrouwelijke scheidsrechters kunnen helpen bij het verder reduceren hiervan. Daarnaast denken de meeste vrouwelijke officials nog niet na over stoppen binnen nu en 12 maanden. Bij de vrouwen die daar wel over nadenken zijn de voornaamste redenen de tijdsdruk die het vraagt, het gebrek aan steun vanuit de organisatie en het lage aanbod van ontwikkelmogelijkheden.

Met dit onderzoek en de tools die daarbij zijn uitgedeeld, wordt er ook in de roeisport verder gekeken hoe het aandeel vrouwelijke juryleden vergroot kan worden. De instroom van vrouwelijke officials binnen de roeisport is redelijk gelijk met het de instroom van mannelijke officials, maar helaas haken er ondanks dat toch meer vrouwen af dan mannen. Binnen de roeisport is het op dit moment van belang, onafhankelijk van het geslacht, dat het aantal juryleden groeit om de vele wedstrijden te kunnen blijven ondersteunen. Hierbij is het belangrijk om de bevindingen van dit onderzoek mee te nemen en om te zorgen dat het aantal vrouwelijke juryleden in de toekomst steeds meer 50-50 wordt en blijft.

Lees hier het gehele onderzoeksrapport van het Europese WINS project.

Aanwezigen van de bijeenkomst op 7 oktober bij Papendal