roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Ontheffing SL-EOS

De organisatoren van de SL-EOS (Skadi en Laga) zijn er niet in geslaagd om voldoende kamprechters te werven om deze wedstrijd conform het RvR te laten plaatsvinden. Het RvR bepaalt dat een wedstrijd die open staat voor ten minste 3 bij de KNRB aangesloten verenigingen onder de reikwijdte van het RvR valt. Zonder dispensatie kan de SL-EOS geen doorgang vinden.

Gezien de bijzondere omstandigheden waarin wij verkeren, waarbij verenigingen hun uiterste best doen om, nu dit weer van de overheid mag, de ervaring van een echte boord-aan-boordwedstrijd te laten beleven, heeft het KNRB-bestuur besloten om voor de SL-EOS eenmalig ontheffing te verlenen van de bepaling dat de SL-EOS onder de reikwijdte van het RvR valt.

Dit geschiedt onder de voorwaarde dat alle veiligheidsbepalingen uit het RvR door de organisatoren zelf worden geïmplementeerd en gecontroleerd, zoals dat op een nationale wedstrijd gebruikelijk is. De handhaving van en controle op de veiligheid vindt in dit geval niet plaats door kamprechters, maar door functionarissen die door de organisatoren zelf worden aangesteld.

De organisatoren zijn verder vrij om te bepalen welke spelregels ten aanzien van de eerlijkheid van de wedstrijd van toepassing zijn en hoe die worden gehandhaafd. De commissie van beroep voor roeiwedstrijden heeft geen bevoegdheid over deze wedstrijd en overwinningen op deze wedstrijd leveren geen prestatiepunten op. Uitslagen zullen ook niet worden opgenomen in de uitslagendatabase van de KNRB.

Het bestuur van de KNRB wil met deze beslissing voorkomen dat veel roeiers teleurgesteld thuis moeten blijven en verwacht ook dat met de gestelde voorwaarde voldoende waarborg ten aanzien van de veiligheid wordt gegeven.