roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Persbericht: eindrapport Commissie De Vries

persbericht: eindrapport Commissie De Vries

Dit jaar heeft de Commissie De Vries in opdracht van NOC*NSF onderzoek gedaan naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De commissie, die geleid wordt door oud-minister Klaas de Vries, presenteert op dit moment haar bevindingen en eindconclusies.

In de roeisport vinden we een veilig sportklimaat voor iedereen belangrijk, voor nieuwe leden net zozeer als voor de leden die al jaren met plezier roeien. Vanuit dat oogpunt heeft de KNRB haar medewerking verleend aan het onderzoek van de Commissie De Vries.

De roeibond heeft zojuist het eindrapport van de Commissie De Vries ontvangen, maar heeft het rapport nog niet bestudeerd. Desalniettemin neemt de roeibond het rapport op voorhand serieus. De KNRB zal samen met haar verenigingen maatregelen gaan bepalen die nodig zijn om de roeisport nog veiliger te maken. Hierbij zal de KNRB de aanbevelingen van de Commissie De Vries opvolgen. Er kan immers nooit genoeg gedaan worden om een veilige sportomgeving met elkaar te creëren. Of het nu gaat om bewustwording van verenigingsbestuurders, het toegankelijk maken van fysieke loketten of andersoortige maatregelen die we met elkaar kunnen nemen om de veiligheid te verbeteren. Vanzelfsprekend staat het ondersteunen van de roeiverenigingen hierbij centraal.

Zo heeft de KNRB op 20 januari 2018 tijdens het Aegon Nationaal Roeicongres veiligheid centraal gesteld. Op die dag worden er verschillende workshops over dit onderwerp gegeven. Ook is de roeibond dit jaar in gesprek geweest met de roeiverenigingen over dit onderwerp.

Het eindrapport van Commissie De Vries heeft de roeibond inmiddels digitaal beschikbaar gesteld aan haar verengingen.  Slachtoffers en/of betrokkenen in het roeien kunnen terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de eigen roeivereniging of bij de VCP van de roeibond, Pieta van Dishoeck.

Zie ook: kanttekening van het KNRB bestuur bij het eindrapport Commissie De Vries