roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Roeibond treedt toe tot bestuur Waterrecreatie Nederland

De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) treedt toe tot het bestuur van Waterrecreatie Nederland.

De doelstelling van de KNRB is het samen bevorderen van de roeisport. Dit wil de KNRB bereiken door het laten groeien van de roeisport in de volle breedte en het leveren van topprestaties.

De KNRB vertegenwoordigt 120 roeiverenigingen met ruim 35.000 leden die bijna allemaal trainen of tochten maken op openbaar water. De roeiverenigingen zijn cruciaal omdat zij de 35.000 roeiers die Nederland rijk is de mogelijkheid bieden om te roeien en van deze prachtige sport te genieten. Met gerichte ondersteuning en samenwerking  met de verenigingen wil de KNRB het verschil met elkaar maken.

Via de bondsorganisatie (bestuur en professionals), verenigingen en vrijwilligers wordt de roeisport bevorderd o.a. op het gebied van accommodatie, roeiwater, opleidingen en promotie van de roeisport.

Gezamenlijke doelstellingen

Waterrecreatie Nederland heeft als doel het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland. Leidend hierbij is de realisatie van de ambities die zijn benoemd in de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025. De roeibond onderschrijft de toekomstvisie en de doelstellingen van Waterrecreatie Nederland. De roeibond wil zich via de Stichting Waterrecreatie samen met andere partijen inzetten voor onder andere toegankelijk, schoon, veilig en bevaarbaar water.

Versterken van de samenwerking

“Met de deelname van de Roeibond aan het bestuur van Waterrecreatie Nederland wordt weer een nieuwe stap gezet in het versterken van de samenwerking in de waterrecreatiesector, één van de ambities van de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025”, aldus Marianne Heeremans, voorzitter van Waterrecreatie Nederland.

De roeisport is een schone en eerlijke sport die laagdrempelig is, sympathiek overkomt en op veel plekken in ons waterrijke land kan worden beoefend’. “Wij geloven in de kracht van samenwerking. Het is niet voor niets dat ons kernthema voor de komende jaren ‘verbinden’ is”, aldus Feike Tibben, commissaris sportontwikkeling van de roeibond. Met toetreden tot Stichting Waterrecreatie geeft de KNRB invulling aan haar betrokkenheid bij belangrijke overkoepelende thema’s over waterbeheer, veiligheid en duurzaam gebruik nu en in de toekomst.

Over Waterrecreatie Nederland

Stichting Waterrecreatie Nederland heeft als doel het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland. Leidend hierbij is de realisatie van de ambities, benoemd in de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025. De stichting focust daarbij op drie pijlers waarvan het belang wordt gedeeld door de publieke en private bestuurlijke partners: het landelijke routenetwerk, veiligheid en duurzaamheid/innovatie. Huidige bestuurlijke private partners zijn: ANWB, HISWA Vereniging, Platform Waterrecreatie, Sportvisserij Nederland, Verbond Nederlandse Motorbootsport en Watersportverbond. Aan de publieke kant zijn overheden betrokken bij waterrecreatie en vaarwegbeheer vertegenwoordigd, deels als waarnemend bestuurslid.