roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Belangrijke update TASO regeling

Update: Compensatieregelingen aanvragen! | Deadline TASO (11 oktober 2020)

Belangrijk!
Ook als de aanvraag van een vereniging nog niet helemaal compleet is, mogen ze deze (zo ver mogelijk ingevuld) wel uiterlijk 11 oktober indienen. Ze krijgen dan van DUS-I nog twee weken gelegenheid om de aanvraag compleet te maken. Klik hier voor een voorbeeld TASO-aanvraag.

Amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19, kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten in de periode waarin de vereniging ten minste 20% minder omzet had.

De tegemoetkoming is bestemd voor de doorlopende lasten van een vereniging. Dit zijn de lasten voor gas, water of licht, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen, personele lasten en onderhoud die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie van de aanvrager, huurverplichtingen zijn hiervan uitgesloten. Graag nemen we de gelegenheid om de verenigingen te informeren over de tegemoetkoming voor amateursportorganisaties:

Aanvragen kunnen sinds 22 september tot en met 11 oktober worden ingediend en de regeling staat nu ook open voor sportorganisaties die hun accommodatie in eigendom hebben, dat was eerder niet het geval. Het aanvraagformulier is te vinden via:  https://co.formulierdus-i.nl/taso/