roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Terugblik Algemene Vergadering 24 juni 2023

Op zaterdag 24 juni jl vond, tijdens de Koninklijke Holland Beker, een tussentijdse Algemene Vergadering van de KNRB plaats. Hoofdonderwerp was besluitvorming over de herinrichting van het KNRB facturatiemodel. Het doel van dit project is een simpele, eenduidige en toekomstbestendig facturatiemodel voor alle partijen, met ingangsdatum 1 januari 2024. 

Besluitvorming op AV

Tijdens de Algemene Vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

1. Invoeren studentenverenigingslidmaatschap, waardoor er 2 lidmaatschapsmodellen ontstaan binnen de KNRB waarbij alleen het contributiejaar afwijkend is:

  • Lidmaatschap Algemene Vereniging (junior en senior) met contributiejaar 1 januari t/m 31 december
  • Lidmaatschap Studentenvereniging met contributiejaar 1 september t/m 31 augustus*

*Studentenverenigingen hebben een eenmalige keuze voor contributiejaar van een Algemene Vereniging of een Studentenvereniging.

2. Instellen nieuwe kortingsregeling einde contributiejaar en gelijktijdig laten vervallen van deze regelingen:

  • Proefleden-regeling
  • Lenteleden-regeling

3. Behouden dubbele leden regeling**

**Belangrijk daarbij dat de verenigingen zelf melding maken van een meervoudig lidmaatschap op basis van opgave van het KNRB licentie nummer van het betreffende lid. Voorstel tot procesverbetering volgt in de AV van november 2023.

4. De kortingsregeling voor nieuwe verenigingen (100% contributiekorting eerste 2 jaar, 75% 3 de jaar, 50% 4 de jaar en 25% 5de jaar) blijft ongewijzigd.

Mandaat

De Algemene Vergadering heeft verder het KNRB bestuur het mandaat gegeven om de voorgestelde wijzigingen te gaan verwerken in een nieuwe versie van het KNRB Huishoudelijk Reglement. Dit wordt in de volgende Algemene Vergadering op zaterdag 25 november voorgelegd.

De inhoudelijke documenten zoals voorafgaand aan de Algemene Vergadering gepubliceerd, op basis van onze gezamenlijke uitgebreide voorbereiding, zijn hier te vinden:

Vervolgstappen

In oktober bieden we een aantal fysieke en online momenten aan om alle verenigingen de kans te geven hun eventuele vragen te stellen over het aangepaste facturatiemodel. Tijdens deze vragenuren gaan we ook graag in gesprek over het implementatieplan en de procesverbeteringen rondom dubbele leden zoals tijdens de AV besproken. 

Verder ontvangen alle studentenverenigingen komende week een mail met de inhoudelijke wijzigingen en een vragenlijst. Alle studentenbesturen zijn inmiddels gewisseld en we horen graag van de nieuwe besturen of zij door hun voorgangers meegenomen zijn in de voorstellen en besluitvorming en of extra informatievoorziening gewenst is.

Hierbij gaan we, zoals aangegeven op de AV, ook graag in gesprek over eventuele aanpassingen die een individuele (studenten)vereniging moet doorvoeren, afhankelijk van de eigen reglementen.

Vragen?

Mochten er vragen zijn, laat het gerust weten. Dit kan via financieel manager Maaike Zietse ([email protected])