roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Terugblik Algemene Vergadering KNRB 26 november 2022

Ruim 120 personen van 48 verenigingen waren aanwezig op de najaars AV van de KNRB. Studentenroeivereniging Vidar in Hilvarenbeek ontving ons met voldoende ruimte, een gastvrije ontvangst en koffie, thee, koekjes en lunch in overvloed.

Na opening door afscheidnemend voorzitter Rutger Arisz heeft Sjoerd Hamburger een update gegeven over het onderwerp ‘verantwoord sportklimaat’. Er waren vooraf vragen ingestuurd door verenigingen die zich afvroegen wat de huidige stand van zaken is. Sjoerd is ingegaan op de stappen die afgelopen maanden zijn gezet binnen het topsportprogramma, door coaches, staf en ook atleten om meer eigen en gezamenlijke regie te voeren over het werk- en sportklimaat. Dat er blijvend aandacht is voor elkaars normen en waarden en wat iedereen daarvoor nodig heeft. En dat op dit onderwerp ook voor verenigingen aanbod en handvatten komen in 2023.

Daarna werden de successen van het WK Racice benoemd en werden, onder applaus, de namen van de roeiers en ploegen opgenoemd die een medaille hebben gewonnen. Ook het succes op het WK coastal in Wales kwam daarbij aan bod.

Algemene (bestuurs)mededelingen en updates

Na een aantal algemene mededelingen over het huidige KNRB opleidingslandschap en de toekomst, over de zes regiobijeenkomsten die we hebben georganiseerd en de uitnodiging voor het KNRB roeicongres op 4 februari kwamen er mededelingen vanuit bestuurslid Wouter van Groeningen over de kamprechters, wedstrijden en wedstrijdinschrijfgelden voor 2023. 

Er is ook een update over de Coupe de la Jeunesse gegeven die plaatsvindt op onze eigen Bosbaan van 28 t/m 30 juli 2023.

Onderscheidingen

Het bestuur heeft onderscheidingen uitgereikt aan Bas Labordus, IJsbrand Haagsma en Koos Termorshuizen. Allen ontvingen zij de gouden erepenning voor grote inzet en hun verdiensten voor de KNRB.

Reglement van Roeiwedstrijden

De voorgestelde wijzigingen op het reglement van roeiwedstrijden zijn goedgekeurd door de ledenvergadering.

Het nieuwe reglement is hier te vinden: Wedstrijd reglementen | Categorieën Kennis. | KNRB

Meerjarenplan 2023-2028, jaarplan 2023 en begroting 2023

Het KNRB Meerjarenplan 2023-2028 is goedgekeurd door de ledenvergadering. Zie https://storage.knrb.nl/2022/11/52545d90-knrb_mjp-2028-v2.pdf

Na toelichting op het jaarplan 2023 en de begroting 2023 zijn deze ook goedgekeurd door de ledenvergadering. Zie Jaarplan, -verslagen en -rekeningen | KNRB

Bestuurswisselingen

Commissaris Marketing en Communicatie Carolina Wielinga heeft afscheid genomen en haar plek aan de bestuurstafel wordt overgenomen door Hielko van der Molen. 

Voorzitter Rutger Arisz heeft het stokje overgedragen aan Seada van den Herik.

Seada en Hielko willen zich graag (online) voorstellen aan verenigingen. Hiervoor is een uitnodiging verstuurd.

De presentatie van de najaars AV is hier te vinden: https://storage.knrb.nl/2022/11/7b5636f8-presentatie-av-knrb-26-november-2022-def-v2.pdf

Mochten er vragen zijn over deze terugkoppeling, laat het gerust weten.