roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Terugblik KNRB Algemene Vergadering 6 april 2024

Op 6 april waren alle roeibesturen uitgenodigd voor de voorjaars-AV van de KNRB. We waren te gast bij de Zwolsche Roei- en Zeil Vereniging. Dank aan het bestuur en de leden van de Zwolsche voor de gastvrijheid, goede organisatie en het gebruik van jullie clubhuis. Hierbij een korte terugblik.

We hebben met elkaar onder andere het jaarverslag vastgesteld met decharge van het bestuur, herbenoeming van de Financiële adviescommissie (FAC), wijziging samenstelling tuchtcommissie en commissie van beroep en herbenoeming van ons vertrouwde bestuurslid Feike Tibben. We stonden ook een minuut stil bij de leden die ons zijn ontvallen; we vierden de grote jubilea van een aantal vereniging, waarbij Njord en De Amstel dit jaar de 150 jaar mogen aantikken.

Huishoudelijk reglement en facturatie

We hebben in de vergadering ook vastgesteld dat we ons huishoudelijk reglement gaan aanpassen. Een belangrijke mijlpaal waarmee we definitief de manier van factureren gaan vereenvoudigen. Omdat dit een belangrijk onderwerp is voor alle verenigingen, met hele verschillende consequenties, hebben we dit traject in samenspraak met elkaar doorlopen in een proces van ruim 1,5 jaar. Belangrijk is dat de contributie zelf niet wijzigt, we vereenvoudigen alleen de manier waarop en wanneer we factureren. 

Goed werk van alle betrokkenen, dank aan iedereen die meegedacht- en gepraat heeft en op naar de implementatie. Binnenkort volgt hier meer informatie over. 

Rapport Recreatief Roeien

Verder werd vanuit de commissie Recreatief Roeien een goed rapport uitgereikt: ‘de recreatieve roeier zoekt beweging, verbinding en uitdaging.’ Op basis van een groot aantal interviews heeft de commissie een rode draad gedestilleerd en geven ze best practices voor verdere support van de ca. twintigduizend recreatie roeiers. Meer informatie en het rapport zijn hier te vinden: De recreatieve roeier zoekt verbinding, beweging en uitdaging | KNRB.

Functiematrix KNRB Bondsfuncties

Ook is de ‘Functiematrix KNRB bondsfuncties’ vastgesteld als verplicht onderdeel van de Minimale Kwaliteitseisen van NOC*NSF en conform artikel 13 van de KNRB statuten. Deze functiematrix laat zien welke bondsfuncties en -rollen niet verenigbaar zijn en/of tegenstrijdige belangen kunnen hebben. Deze matrix is niet bedoeld om mensen te beperken in hun vrijwillige activiteiten bij de KNRB maar wel om belangenverstrengeling te voorkomen. 

Overige mededelingen

Verder ging het over het voorgenomen NK 2025 en was er tijdens de Algemene Vergadering voor iedereen ruimte om alle vragen te stellen en zorgen te delen, die vooral gaan over de datum in 2025 (week voor de Varsity) en het feit dat voor een aantal verenigingen en commissies de mededeling over dit NK uit de lucht leek te komen vallen. Het is ons met elkaar gelukt om over een moeilijk discussiepunt een respectvolle, passievolle en inhoudelijke discussie te voeren. We zijn er nog niet uit hoe en wanneer we een succesvol NK vormgeven, maar na de zomer zullen we met alle belanghebbenden co-creatie en dialoogsessies organiseren om met alle kennis, ervaring en ieders inzichten scenario’s uit te werken voor een goede vormgeving en opzet van een nieuwe NK-vorm. 

Verder zijn nog veel meer kleine en wat grotere mededelingen geweest. Nieuwsgierig? Zie de KNRB website, lees deze verenigingspost of de notulen, of vraag een bestuurslid van jouw vereniging. En mocht je de agenda en alle inhoudelijke documenten nog eens willen bekijken dan kan dat hier: AV stukken | KNRB onder ‘AV 6 april’.

De volgende AV staat gepland op zaterdag 30 november 2024.