roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Toekomstig bestendig gebruik van de Willem-Alexander Baan

Op donderdag 24 juni 2018 was er een historisch ondertekenmoment op de Willem-Alexander Baan waarmee de samenwerking  tussen de gemeente Rotterdam, sportbedrijf Rotterdam en de KNRB is bezegeld.

De gemeente, het Sportbedrijf en de KNRB onderstrepen hiermee een aantal gezamenlijk doelstellingen ten aanzien van het gebruik van de Willem-Alexander Roeibaan waaronder:

  • Ontwikkeling van de roeisport in het algemeen en meer in het bijzonder het ondersteunen en versterken van de aanwezige groeikansen voor de roeisport, op regionale, nationale en internationale schaal.
  • Stimulering en begeleiding van jeugdige en aankomende talenten en intensivering van het gebruik van de baan voor jeugd- en talentonwikkeling binnen de roeisport en andere sporten.
  • Het optimaal faciliteren van het Regionale Training Centrum op de Willem- Alexander Roeibaan, dat werkt conform het Meerjarenopleidingsplan van de KNRB .
  • Realiseren van een optimaal gebruik van de Willem-Alexander Roeibaan voor zowel breedte- als topsport en voor de diversiteit aan sporten. Roeien heeft daarbij prioriteit.
  • Een evenwichtige verdeling (ruimte en kwaliteit) van de (inter)nationale wedstrijden.
  • Werven van grote (inter)nationale sportevenementen op de Willem-Alexander Roeibaan, de World Cup Rowing 2019 als eerste doel.

“Wij zijn hier als Roeibond natuurlijk ontzettend blij mee omdat wij hiermee voor de leden, begunstigers en andere aan de KNRB gelieerde partners uit de roeiwereld een mooie constructie  hebben waarmee een bestendig gebruik van de Willem-Alexander Roeibaan naar de toekomst gepromoot en geborgd kan worden”, aldus Jan Willem Landman, commissaris internationale evenementen en betrekkingen.