roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Veiligheidsconvenant in Zuid-Holland

Op 12 januari 2019 heeft de KNRB samen met tien roeiverenigingen, de belangenvereniging voor de beroepsvaart Koninklijke BLN Schuttevaer, en de provincie Zuid-Holland het Roeiconvenant ‘Veilig varen doe je samen!’ ondertekend. Dit convenant levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid op de provinciale vaarwegen, met name voor roeiers.

Roeiconvenant

De vaarwegen in Zuid-Holland worden naast beroepsvaart ook veel gebruikt door roeiers. Beroepsvaart en roeiers zitten daarbij soms letterlijk in elkaars vaarwater. Om risicovolle situaties te verminderen is vijf jaar geleden al het initiatief genomen om tussen diverse roeiverenigingen, de Koninklijke Nederlandsche Roeibond en belangenvereniging Koninklijke BLN Schuttevaer en de provincie Zuid Holland als waterbeheerder een convenant op te stellen.

Roeien in Zuid-Holland wordt veiliger dankzij het convenant

Veiligheid voor roeiers

Doelstelling van dit convenant is het verbeteren van de veiligheid voor roeiers en het vergroten van bewustwording van de risico’s. Het nieuwe convenant bevat afspraken over het verbeteren van de kennis over de vaarregels, het registreren van incidenten en het bespreekbaar maken van gevaarlijke situaties. Naast het verbeteren van de veiligheid moet het nieuwe convenant ook een bijdrage leveren aan het creëren van wederzijds begrip. Het biedt een platform om met elkaar in gesprek te gaan over wat goed gaat en wat beter kan.

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Feike Tibben, heeft binnen het bestuur van de KNRB veiligheid in zijn portefeuille en was één van de ondertekenaars: ‘Eigenlijk zou een convenant niet nodig moeten zijn. Het zou voldoende moeten zijn onze normale veiligheidsregels simpelweg worden nageleefd. Dat blijkt in de praktijk weerbarstiger. Ik begrijp dat aan de ene kant ook wel: Elk jaar gaan weer veel onervaren roeiers en stuurlieden het water op. Je moet al zoveel nieuwe dingen doen en dan ook nog denken aan veilig varen.. Aan de andere kant: een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker op plekken waar het druk is. Het convenant is vooral een platform om elkaar bewust te maken van risico’s en samen te werken aan simpele maatregelen. Die regels zijn helemaal niet hemelbestormend: bijvoorbeeld stuurboordwal houden, goed omkijken, voorrangsregels hanteren (beroepsvaart gaan voor).

Extra aandacht voor zichtbaarheid en melden (bijna) ongelukken

Twee zaken wil Feike extra benadrukken: ‘Wees zichtbaar! Draag lichtgevende kleding, dat scheelt echt! En ten tweede: meldt ongelukken of bijna ongelukken. Met z’n allen leren we daarvan. Recent was er bijvoorbeeld in Zwolle een calamiteit met een ongestuurde vier. Uit analyse daarvan komen goede aandachts- en leerpunten. Bij de KNRB hebben we een heel makkelijk formulier om je incidenten te melden. ‘

Meer ondertekenaars

In 2018 liep het eerste convenant af. Bij een evaluatie bleek dat alle partijen voorstander zijn van een nieuw convenant. De ondertekening hiervan heeft op 12 januari 2019 plaatsgevonden tijdens de jaarvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer afdeling Rijnstreek. Ook het nieuwe convenant heeft een looptijd van 5 jaar. Feike Tibben: ‘het draagvlak voor een nieuw convenant was groot. Dat blijkt er ook uit het feit dat nóg meer partijen dan de vorige keer de afspraken hebben ondertekend. Maar liefst tien roeiverenigingen hebben ervoor getekend om actief aan de slag te gaan met veilig varen. Een mooi rijtje van zowel studenten- als algemene verenigingen: Proteus-Eretes, Laga, De Delftse Sport, Pelargos, De Laak, Rijnland, Njord, Die Leythe, Asopos de Vliet en Alphen. Dat zijn nog niet alle Zuid Hollandse verenigingen, ik verwacht dat de rest ook meegaat met het convenant.’