roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Waterplantmelder om overlast te voorkomen

Ervaar je overlast door waterplanten tijdens het roeien? Doe hier melding van via de Waterplantmelder-app. Met de Waterplantmelder willen de provincies Noord-Holland, Flevoland en Rijkswaterstaat de locaties van waterplantenoverlast in het IJsselmeergebied in kaart brengen.

Doordat de waterkwaliteit als gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water de afgelopen jaren steeds verder is verbeterd, groeien er meer waterplanten zoals fonteinkruid wat op sommige plekken hinder voor waterrecreanten oplevert. In het IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer en IJmeer en Randmeren) leidt de overlast van waterplanten op verschillende plaatsen tot een beperking van het vaargebied, beperking van de bereikbaarheid van (jacht)havens en van het gebied dat onder meer door hulpdiensten en overig recreatief in gebruik is. Verschillende maaiers maaien elk jaar waterplanten op een aantal locaties. Deze inspanningen zorgen ervoor dat er een aantal waterplantvrije zones is waar na het maaien zonder problemen gevaren kan worden.

De Waterplantmelder- app is gratis beschikbaar in de Google Play Store en in de Apple App Store. Zie voor meer informatie ook de website: Waterplantmelder.nl.