roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Over KNRB

Meldpunt Integriteit

De KNRB heeft een Meldpunt Integriteit voor haar leden: één centraal loket binnen de bond waar alle meldingen van grensoverschrijdend gedrag en andere integriteitsschendingen gedaan kunnen worden. Als je melding wilt maken van bijvoorbeeld: fysiek of verbaal geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, dopingovertredingen of matchfixing dan doe je dat hier. Het meldpunt wordt bemenst door casemanagers Tessa Knaven, Liesbeth Foppen en Maarten van Veen (voorheen genoemd als de vertrouwenscontactpersonen van de bond) en integriteitsmanager Erik Bijl.  

Het proces

Er kan telefonisch of per email een melding worden gedaan. Er wordt samen met de melder doorgesproken wat voor opvolging er aan je melding wordt gegeven. Dit is afhankelijk van de aard, omvang, omstandigheden en impact van de melding. Verschillende mogelijkheden van opvolging zijn bijvoorbeeld: gesprek aangaan, conflictbemiddeling of een onderzoek (door bijvoorbeeld de tuchtcommissie van de KNRB of het ISR). Indien het gaat om seksuele intimidatie, doping of matchfixing geldt er een meldplicht naar het Instituut Sportrechtspraak (ISR), en zal de melding altijd met hen gedeeld worden. Meldingen over dopingovertredingen worden ook gedeeld met de Nederlandse Dopingautoriteit. Het kan ook zijn dat een melding van grensoverschrijdend gedrag wordt teruggewezen naar een vereniging als het zich daar heeft afgespeeld. De integriteitsmanager van de KNRB coördineert de opvolging en zorgt voor monitoring en registratie.  

Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de melding en hierbij wordt rekening gehouden met de privacy van betrokkenen. Er zal dus altijd worden afgewogen wie er op de hoogte moeten zijn van een melding. Het bestuur en de directeur van de KNRB worden in principe door de integriteitsmanager altijd ingelicht over meldingen. Het doen van een melding bij het meldpunt van de KNRB is daarom geen vertrouwelijk gesprek. 

Erik Bijl
Integriteitsmanager
06 16 09 05 60
[email protected]

Tessa Knaven
Casemanager meldpunt
06 30 71 05 64
[email protected]

Maarten van Veen
Casemanager meldpunt
06 30 48 85 34
[email protected]

Liesbeth Foppen
Casemanager meldpunt
020-3032413
[email protected]

Achtergrond Tessa Knaven

Als gepassioneerd roeier, al 37 jaar, weet ik hoe fijn het is om een sport te beoefenen waarin je je energie kwijt kan, je kan ontwikkelen en andere liefhebbers ontmoet. De KNRB en de verenigingen vormen hierin een belangrijk fundament. We komen elkaar hier, letterlijk en figuurlijk, tegen. In situaties van grensoverschrijding of beschadigend conflict, waarin je er onderling niet uitkomt, denk ik met je mee. Je kunt me bereiken op: [email protected].

Achtergrond Maarten van Veen

Ik ben een enthousiaste roeier en ondernemer. Als eigenaar van De Compliance Afdeling help ik organisaties om te voldoen aan wet- en regelgeving. Vanuit mijn natuurlijke interesse in compliance draag ik graag mijn steentje bij als vertrouwenscontactpersoon voor de KNRB. Naast roeien ben ik jaarlijks verantwoordelijk voor de organisatie van de Van Oord Nautilus Bedrijvenregatta. Dit jaar neemt mijn bedrijf ook deel aan het bedrijfsroeiklassement, en voor mij wordt dit de eerste keer dat ik in een boordboot roei. Normaal roei ik in de dubbel twee. Je kunt me bereiken op: [email protected].

Achtergrond Liesbeth Foppen

Ik ben Liesbeth Foppen, sinds 2023 lid van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging  ‘de Maas’ in Rotterdam, waar ik een mooi opleidingstraject heb doorlopen in meermansboten en skiff. Dit jaar ga ik volop genieten op de Maas en Rotte en nog meer ervaring opdoen door dit jaar onder meer deel te nemen aan een week op het Vareze meer in Italië. Ik heb inmiddels meer dan 25 jaar HR-werkervaring inclusief directieniveau in diverse bedrijven en sectoren, en als vertrouwenscontactpersoon voor de KNRB draag ik graag mijn steentje bij aan die mooie roeisport, daar waar dingen besproken kunnen worden. Je kunt me bereiken op: [email protected].

Grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging

Als grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden binnen de vereniging, probeer het dan altijd in eerste instantie hier op te lossen. Spreek elkaar eens rustig aan over het gedrag. Als je er niet uitkomt kan je altijd de vertrouwenscontactpersoon of anders het bestuur van je vereniging inschakelen. Kijk op de website van jouw vereniging wie dit zijn en neem contact met ze op. 

Melden bij het Centrum Veilige Sport Nederland

Mensen die buiten de bond melding willen doen van grensoverschrijdend gedrag en/of integriteitsschendingen kunnen daarvoor ook nog altijd terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 17.30 uur op 0900-2025590 of per email via [email protected]. Anonieme meldingen zijn mogelijk, maar vanwege de anonimiteit ook erg moeilijk op te volgen. Anoniem melden kan via SPEAKUP.

Vertrouwenspersoon

Indien je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek kan je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Het Centrum Veilige Sport Nederland kan je helpen om je hiermee in contact te brengen. Voor topsporters aan het OTC en de medewerkers van de KNRB is er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar.