Visual

Roei-instructeur 2

Doel

Een roei-instructeur 2 (RI-2) is in staat is om roei-instructie te geven aan beginnende en licht gevorderde roeiers op basis van een vastgesteld lesplan. Het geven van een veilige, leerzame en gezellige roeiles, waarbij de roeitechniek en het uithoudingsvermogen worden verbeterd, staat centraal.
Verder is de RI-2 de eerst aangewezen persoon op de vereniging die nieuwe roeiers wegwijs maakt binnen de vereniging. Ook dient de RI-2 te assisteren bij activiteiten binnen de vereniging.

Opzet van de opleiding en toetsing

De opleiding bestaat uit zes gezamenlijke bijeenkomsten (vier theorie-avonden en twee praktijkdagen) en individuele opdrachten. Belangrijke onderdelen van de opleiding zijn de koppeling tussen theorie en praktijk en je eigen ontwikkeling als instructeur. De opdrachten bestaan uit een meefietsstage en proeven van bekwaamheid (PvB’s). Om in aanmerking te komen voor het diploma van roei-instructeur 2 moeten alle opdrachten met een voldoende zijn afgesloten.

Bijeenkomsten

 • vier theorie-avonden van 3 uur
 • twee praktijkdagen van 6 uur
 • huiswerkopdrachten, meefietsstage en beoordeling van PvB’s ongeveer 24 uur

Totaal ongeveer 48 uur.

Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden elke 2 à 3 weken plaats.

Kerntaken

PvB 2.1: Geven van lessen
PvB 2.2: Begeleiden van examens en vaardigheidsproeven
PvB 2.3: Assisteren bij activiteiten binnen de vereniging

Thema’s

De opleiding RI-2 kent de volgende thema’s:

 • basis roeitechniek
 • basis didactiek
 • basisinstructie
 • sturen en aanleggen
 • omgang met materiaal
 • veilig sportklimaat en gedragscode
 • roeiwater en veiligheid

Instroomeisen

Voorwaarden om deel te nemen aan de opleiding RI-2 zijn:

 • minimale leeftijd van 16 jaar
 • in een C1/gladde skiff kunnen roeien
 • één jaar mede instructie hebben geven
 • lid zijn van een roeivereniging aangesloten bij de KNRB
 • in staat zijn ten tijde van de opleiding een PvB-beoordelaar (min. niveau 3) te hebben
 • ten tijde van de opleiding instructie geven

Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen €150,-. Dit is inclusief alle bijeenkomsten en het opleidingsmateriaal.

Toetsdocumenten

Alle KNRB-opleidingen voldoen aan de certificering van NOC*NSF. In het kader hiervan zijn verschillende toetsdocumenten opgesteld. Dit betreft een Kwalificatieprofiel roei-instructeur en Toetsdocument RI-2. De documenten bieden achtergrond over de eisen waaraan je aan het einde van de opleiding moet voldoen en op welke wijze de beoordeling en toetsing plaatsvindt. Het is belangrijk deze documenten voor de start van de opleiding door te nemen.