Visual

Roeicoach 2

Doel

Het doel van de opleiding tot roeicoach 2 (RC-2) is om beginnende coaches op te leiden die in staat zijn om beginnende en licht gevorderde roeiers te begeleiden op basis van een opgesteld trainingsschema. Hierbij staan het geven van verantwoorde en prestatieverbeterende trainingen en de wedstrijdbegeleiding centraal. Ook dient de RC-2 te assisteren bij activiteiten binnen de vereniging.

Opzet van de opleiding en toetsing

De opleiding bestaat uit zes gezamenlijke bijeenkomsten (vier theorie-avonden en twee praktijkdagen) en individuele opdrachten. Belangrijke onderdelen van de opleiding zijn de koppeling tussen theorie en praktijk en je eigen ontwikkeling als coach. De opdrachten bestaan uit een meefietsstage en drie proeven van bekwaamheid (PvB’s). Om in aanmerking te komen voor het diploma van roeicoach 2 moeten alle opdrachten met een voldoende zijn afgesloten.

Bijeenkomsten

 • vier theorie-avonden van 3 uur
 • twee praktijkdagen van 6 uur
 • huiswerkopdrachten, meefietsstage en beoordeling van PvB’s van ongeveer 24 uur

Totaal ongeveer 48 uur.

Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden elke 2 à 3 weken plaats.

Kerntaken

PvB 2.1: Geven van trainingen en stimuleren van sportieve ontwikkeling van wedstrijdroeiers
PvB 2.2: Coachen van wedstrijdroeiers bij wedstrijden en testen
PvB 2.3: Assisteren bij activiteiten binnen de vereniging

Thema’s

De opleiding RC-2 kent de volgende thema’s:

 • basis roeitechniek
 • basis didactiek
 • veilig sportklimaat en gedragscode
 • basis trainingsleer
 • omgang met materiaal en basis afstellen
 • blessures
 • wedstrijd

Instroomeisen

Voorwaarden om deel te nemen aan de opleiding RC-2 zijn:

 • minimale leeftijd van 16 jaar
 • in een C1/gladde skiff kunnen roeien
 • zelf een wedstrijdploeg (mede) coachen die nationale 2km-wedstrijden of 1000m masterwedstrijden in glad materiaal start en welke ten minste vijf maal per week trainen
 • lid zijn van een roeivereniging aangesloten bij de KNRB
 • in staat zijn ten tijde van de opleiding een PvB-beoordelaar (min. niveau 3) te hebben

Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen €150,-. Dit is inclusief alle bijeenkomsten en het opleidingsmateriaal.

Toetsdocumenten

Alle KNRB-opleidingen voldoen aan de certificering van NOC*NSF. In het kader hiervan zijn verschillende toetsdocumenten opgesteld. Dit betreft een Kwalificatieprofiel roeicoach en Toetsdocument RC-2. De documenten bieden achtergrond over de eisen waaraan je aan het einde van de opleiding moet voldoen en op welke wijze de beoordeling en toetsing plaatsvindt. Het is belangrijk deze documenten voor de start van de opleiding door te nemen.