Bestuur KNRB

Het KNRB bestuur bestaat uit onderstaande personen.

Het bestuur handelt volgens de gedragscode bestuur, deze is tevens hiernaast te vinden. Daarnaast heeft het bestuur in 2017 uitvoering gegeven aan de rapportage Goed Sportbestuur. Dit is een tweejaarlijkse toets van NOC*NSF en is eveneens een verplicht onderdeel van de minimale kwaliteitseisen (MKE) van iedere sportbond die een financiële aanvraag doet bij NOC*NSF.

Rutger Arisz
voorzitter

e-mail

Hélène Fobler
secretaris

06-13567133 / e-mail
commissie: tuchtcommissie

Okke Feenstra
penningmeester

e-mail
commissie: financieel advies

Chris IJsbrandy
commissaris toproeien en talentontwikkeling

e-mail
commissie: atletencommissie

Judith Tillemans
commissaris marketing en communicatie

e-mail

Feike Tibben
commissaris sportontwikkeling

e-mail
commissies: aangepast roeien, infrastructuur, juniorencompetitie, marathonroeien, midweekroeien, nieuwe verenigingen en toerroeien.

IJsbrand Haagsma
commissaris wedstrijden en opleidingen

06-18086856 / e-mail
commissies: masterwedstrijden, kamprechterscommissie, wedstrijden, NK stuurgroep, onderzoek en advies, beroep voor roeiwedstrijden.