Commissie infrastructuur

De commissie infrastructuur heeft tot taak de verenigingen en de roeibond te ondersteunen en te adviseren op het gebied roeimateriaal. Dit betreft alle materialistische zaken die noodzakelijk zijn om de roeisport mogelijk te maken. De commissie is het aanspreekpunt voor verenigingen en zal, indien nodig, de verenigingen ondersteunen bij contacten met lokale overheden. De commissie geeft de roeibond gevraagd en ongevraagd advies over noodzakelijke activiteiten en geeft de roeibond inzicht in de noden en behoeften van verenigingen.

Taken van de commissie:
– Het creëren en behouden van goed roeiwater.
– Het creëren, inrichten en onderhouden van botenloodsen en verenigingsgebouwen.
– Het verwerven en onderhouden van een vloot met aanverwante benodigdheden.

Commissieleden

infrastructuur@knrb.nl

Jan Koelink, voorzitter
06-55760194

John Barendregt
06-53491328

Theo van den Broek
06-51200637

Rianne Meester-Broertjes
06-51316746 / 071-3011697

Betrokken bestuurslid: commissaris sportontwikkeling
Betrokken medewerker: accountmanager verenigingen