Commissie toerroeien

Commissieleden

toercie@knrb.nl

Pieter Kwantes, voorzitter
06-51557387 / 030-6035773

Betty Goedewaagen, secretaris
06-21551574 / 050-3134100

Barbara Pröpper, penningmeester
06-57933603

Thomas van Rij
06-24202842

Gert van Driel
06-41316967 / 070-5111502

Willem Beerman
06-10540465

Nick Draper
06-17306732 / 0172-573847

Gerrit Ruhaak
06-50264079

Betrokken bestuurslid: commissaris sportontwikkeling
Betrokken medewerker: manager sportparticipatie