roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Beleid & organisatieLedenwerving en behoud

Juniorenroeien organiseren

De algemene verenigingen en de KNRB hebben het doel gesteld om het aantal juniorenroeiers te laten groeien, ook op jouw vereniging. Maar waar begin je? Hoe pak je het aan? Met welke mensen? Inderdaad: begin aan de bestuurstafel. De juniorencommissie van de KNRB heeft 7 aanbevelingen voor besturen die hun junioren afdeling duurzaam te organiseren.

Kies uit de aanbevelingen (of doe ze gewoon alle zes). Als je de aanbevelingen volgt heeft jouw club een structuur om verder te bouwen. Voor de betrokken vrijwilligers heeft de juniorencommissie tools en oplossingen om mee aan de gang te gaan. Vrijblijvend natuurlijk maar je hoeft niet te pionieren.

1. Betrokkenheid van het bestuur

Betrokkenheid van het bestuur is essentieel: het geeft namelijk richting aan jouw club. Zet jullie groeidoelstelling in het beleidsplan en behandel dat in jullie algemene ledenvergadering. Die groeidoelstelling is het langere termijn doel.

Voor 2021 zou je als doel kunnen kiezen 12% netto erbij (minstens 5) is te overzien maar jullie zullen er wel wat voor moeten doen:

 • een wervingscampagne
 • nadenken over opvang
 • enthousiaste vrijwilligers erbij die gemiddeld 2 uur per week aan het juniorenroeien op de club willen besteden

2. Een juniorencommissie

De KNRB juniorencommissie bestaat uit 20 personen met ondersteuning van het bondsbureau en de commissarissen Sportontwikkeling en Wedstrijden en opleidingen van het bestuur. We vragen van elkaar per week totaal gemiddeld 2 uur inzet. Niet meer. Die uurtjes tellen op: samen meer dan een hele werkweek. De juniorencommissie is samen meer dan 1 fte.

Gaat op jouw vereniging één commissaris in het bestuur, bovenop het werk dat al wordt gedaan en wellicht slechts als onderdeel van zijn/haar portefeuille, voortgang boeken op alle 4 aandachtsgebieden? Nee dus want die uurtjes tellen op en het is te veel voor 1 persoon. Het is niet bijzonder ingewikkeld maar al met al best veel werk.

Waar kies jij voor:

 • één iemand die alles doet met risico op afbranden of, naar later blijkt, met toch niet het gewenste resultaat of
 • méér mensen die samen zelfs meer tijd besteden

Al was het maar om een breder draagvlak te krijgen is werken met méér mensen de betere keus. Dus installeer een juniorencommissie op jouw club onder één of meer bestuurscommissaris. 4 personen (méér is gezelliger) die elk werken aan:

 1. Werving van junioren,
 2. Schoolroeien/roeikamp/open dag,
 3. Juniorencompetitie en
 4. Opvang.

Dus: 4 vrijwilligers (ouders?) die elk 2 uur per week besteden: één hele werkdag per week! Breng ze in contact met de KNRB juniorencommissie.

3. Breed kader aan vrijwilligers en een functionaris vrijwilligers

Tekort aan begeleiding is het meest gehoorde knelpunt als het gaat om méér junioren. Te weinig begeleiding/organisatie/trainers/coaches. Iedereen heeft ermee te maken. Maar het kán wel.

Het lijkt wel een fulltime baan om een juniorenafdeling te leiden. Veel liefdewerk maar wel met de eisen die de maatschappij nu stelt bijvoorbeeld aan begeleiding van kinderen inclusief een veilig sportklimaat en veiligheid op het water. Kan het nog als vrijwilliger? Het is niet eenvoudig maar, zie bovenstaand, met een klein team vrijwilligers is de kans op succes en plezier een stuk groter dan dat één persoon alle verantwoordelijkheid krijgt.

 1. Zoeken jullie ook die ervaren verenigingstijger die 10 uur per week gaat besteden aan de junioren op jullie club?
 2. Of zoeken jullie leuke mensen die met hun professionele achtergrond met elk 2 uur per week samen een stapje vooruit willen zetten.

De eerste optie gaat meteen het verschil maken. Maar de tweede is gezelliger, waarschijnlijk evenwichtiger en vooral meer toekomst bestendig. Koester en eer je club-iconen maar het verdelen van werk over meer mensen is leuker en beter. Met wat extra aandacht bewezen goed te doen.

Werving, management en behoud van vrijwilligers dus. Heb je een kleinere club? Misschien iets voor een bestuurslid erbij. Maar voor een grotere club? Een aparte functionaris is een goed (en beproefd) idee. Je zult versteld staan.

4. Een jeugdbestuur

 • Een bestuur van junioren zelf.
 • Onder begeleiding van een volwassene.
 • Eigen budget(je). Veel vrijheid.
 • Evenementen organiseren.
 • 2x per jaar met het “echte” bestuur om de tafel.
 • Contact met de jeugdbesturen van andere actieve verenigingen.
 • Ervaring opdoen met samenwerken en besturen op jullie eigen roeiclub.

Te leuk.

Doen!

5. Contact met verenigingen in de regio

Haal het contact met de clubs in de buurt aan. Vrijwel altijd zijn het gezellige en enthousiaste mensen. Alleen samen maken we het juniorenroeien in Nederland sterk. Vanuit de regio. Met alle clubs. Het contact zorgt ervoor dat je kunt leren van elkaars knelpunten en oplossingen. Je komt er achter dat wat bij jullie “nu eenmaal zo gaat” echt niet vanzelfsprekend is. En persoonlijk contact met gelijk gestemden is gewoon leuk. De ZRB organiseert jaarlijks een diner voor alle algemene- en studentenbesturen in de regio. Supergezellig. Voor als het weer mag. Tot die tijd: zoom, meet en teams zijn geduldig.

6. Samenwerken met studentenverenigingen

 • Studentenverenigingen: een frivole curiositeit voor nogal wat ouderen in de roeisport.
 • Algemene verenigingen: volstrekt onbekend of een wat stoffige bedoening voor studenten.

De 26 Nederlandse studenten roeiverenigingen bieden veel mogelijkheden aan hun leden: van gezelligheid tot internationale topsport. Dat spreekt aan en de clubs groeien dan ook gestaag. Samen hebben ze 13,5 duizend leden. Ze werven jaarlijks 4,5 duizend eerstejaars; waarbij de meesten onbekend zijn met roeien. Op veel studentenverenigingen werkt een professionele coach (of meerdere). Al met al een unieke infrastructuur. Een studentenvereniging heeft dus nogal wat ervaring en organisatiekracht. En bovendien: er is heel veel praktische energie. Wat ze graag willen: meer instroom van junioren die ervaring in de sport hebben en kennis van coachen of organiseren meebrengen.

De algemene verenigingen hebben zonder uitzondering een tekort aan begeleidingskader, gebrek aan kennis over jeugdcultuur, beperkte kennis van sociale media en onvoldoende ervaring met werving van nieuwe leden in deze doelgroep. Algemene verenigingen zijn wel goed in (onder andere) het borgen van initiatieven, zorgen voor continuïteit en mobiliseren van ervaring binnen het roeiwereldje.

Algemene verenigingen: denk eens aan uitwisseling van kennis, inzet van studenten als instructeur, samen organiseren van een evenement en delen van boten of vlotcapaciteit. Uiteraard maak je reclame bij jouw 18-jarigen voor het studentenroeien en wijs je ze als ze gaan studeren op de open dagen en introductietijd van een studentenclub. En hoe leuk zou het trouwens zijn als al die oud studentenroeiers wanneer ze een jaar of 30 zijn en beginnen te settelen lid worden bij jouw open en enthousiaste vereniging? Iedereen heeft baat bij meer wederzijdse bekendheid.

Liggen jullie verenigingen niet dicht bij elkaar? Denk dan eens aan studenten die thuis wonen en wellicht wél bij een algemene vereniging in de buurt zijn. Ook geen optie? Geen nood: dan richt je je gewoon op de andere verbetermogelijkheden om méér junioren te laten roeien. Samenwerking misschien mogelijk? Zodra het kan pak je de telefoon en maak je een koffie-afspraak. Al was het maar om kennis te maken en te kijken naar de succesvolle samenwerkingen in Amsterdam, Eindhoven, Leerdam, Hilversum en Rotterdam.

Mogelijke onderwerpen samenwerking:

 1. uitwisseling van coach/roei-kennis,
 2. uitwisseling van kennis over verenigingsmanagement
 3. studenten als instructeur
 4. organiseren van een evenement (schoolroeien, open dag, roeikamp)
 5. delen van boten of vlotcapaciteit.

7. Contact met de KNRB

Weet wat de Koninklijke Nederlandse Roeibond voor jou kan doen. Vraag om hulp en meld je ongenoegen. Succes behaald op jullie club? Ook dat horen we graag. We zijn een kleine sportbond met een toegankelijk bestuur, enthousiaste bureau organisatie en commissies die bestaan uit mensen zoals jij.

Laat je club aanwezig zijn bij KNRB vergaderingen, het roeicongres, coach- en instructeurscongres, de regio meetings en het voorzittersoverleg. Er is zelden iemand chagrijnig weg gegaan. Omdat we allemaal houden van die leuke, aparte sport.

Uiteraard laat jij zo veel mogelijk mensen op jouw club zich abonneren op de KNRB junioren nieuwsbrief, de facebookgroep juniorencompetitiecoaches, volg je de andere KNRB socials, NLroei, Roei.nu en de communicatie van jouw eigen club.

Weet wat er speelt, kies waar je wat aan hebt en ga ermee aan de slag. Jezelf geïnformeerd houden kost niet veel moeite maar wij kunnen het niet voor je doen.

? Waar zijn de ideale oplossingen?

Ten eerste; er zijn geen ideale oplossingen. Sommige ideeën werken nu eenmaal niet op jouw club. Maar de meeste wel. Daarnaast: méér junioren in Nederland is geen sprint. Het is een marathon. We zoeken geen snelle oplossingen maar een duurzame structuur en een blijvende junioren minnende cultuur op jouw club. Daarmee kunnen juniorencommissie, KNRB bureau en bestuur jou nú helpen.

Ten tweede; we willen geen handboek maken. Doel is het gesprek op jouw club aanzwengelen en samen stappen naar verbetering zetten. Informatie kan je verder vinden op de pagina: Junioren vinden en bereiken. Als je een vraag of opmerking hebt neem dan vooral contact met ons op: [email protected]

Ten derde; we zijn benieuwd naar wat je vindt van deze website en van het juniorenroeien op jouw club. Laat het ons weten!

Contact

Juniorencommissie

De juniorencommissie begeleidt en ondersteund verenigingen en wedstrijden met het juniorenroeien en bestaat uit verschillende subcommissies met ieder een specialisme

KNRB sportparticipatie

Het juniorenroeien valt onder KNRB sportparticipatie.

De verantwoordelijk bestuurder is de commissaris sportontwikeling.