roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein

Juniorenroeien organiseren

De algemene verenigingen en de KNRB hebben het doel gesteld om het aantal juniorenroeiers te laten groeien, ook op jouw vereniging. Maar waar begin je? Hoe pak je het aan? Met welke mensen?

Het begint allemaal aan de bestuurstafel. De juniorencommissie van de KNRB heeft daarom 7 aanbevelingen opgesteld voor besturen om hun juniorenafdeling duurzaam te organiseren.

Kies uit de aanbevelingen (of doe ze gewoon alle zeven). Als je de aanbevelingen volgt heeft jouw vereniging een structuur om verder te bouwen. Voor de betrokken vrijwilligers heeft de juniorencommissie tools en oplossingen om mee aan de gang te gaan. Dit is geheel vrijblijvend natuurlijk, maar zo hoeft je niet te pionieren.

1. Maak een doelstelling

Betrokkenheid van het bestuur is hierin essentieel: het geeft namelijk richting aan jouw vereniging. Zet jullie groeidoelstelling in het beleidsplan en behandel dat in jullie algemene ledenvergadering. Die groeidoelstelling is het langere termijn doel. Er zijn verschillende manier hoe je deze doelstelling kan behalen.

Voorbeeld: Voor 2023 zou je als doel kunnen kiezen 12% netto junioren erbij. We adviseren een doel op te stellen waarbij er minimaal 5 junioren netto bij komen. Dit is te overzien, maar er zal wel wat moeten gebeuren om dit voor elkaar te krijgen. Denk hierbij aan:

  • een wervingscampagne
  • nadenken over opvang
  • enthousiaste vrijwilligers erbij die gemiddeld 2 uur per week aan het juniorenroeien op de vereniging willen besteden

2. Richt een Juniorencommissie op binnen de vereniging

Zijn er enthousiaste vrijwilligers die aandacht willen besteden aan juniorenroeien op de vereniging? Stel een juniorencommissie op jouw verenging samen die zich bezighoudt met o.a. het werven van junioren, roeievenementen voor junioren (schoolroeien/roeikamp/open dagen), juniorencompetitie en de opvang van junioren. Door te zorgen dat de commissie uit meerder mensen bestaat is dit gezelliger, én effectiever. Wanneer 4 vrijwilligers 2 uur per week hieraan besteden is dat samen al 1 hele werkdag. Dit laat zien dat je met weinig tijd, veel kan bereiken.

3. Organiseer een breed kader aan vrijwilligers

Een tekort aan begeleiding is het meest gehoorde knelpunt als het gaat om méér junioren. Te weinig begeleiding/organisatie/trainers/coaches. Iedereen heeft ermee te maken.

Het is niet eenvoudig, maar met een klein team vrijwilligers kan al veel bereikt worden. Daarnaast is de kans op succes en plezier een stuk groter wanneer er meerdere mensen betrokken zijn in tegenstelling tot één persoon (die alle verantwoordelijkheid krijgt).

Hier komt werving, management en behoud van vrijwilligers bij kijken. Heb je een kleinere vereniging? Wellicht is dit iets voor een bestaand bestuurslid. Grotere vereniging? Dan zou een aparte functionaris een goed (en beproefd) idee zijn.

4. Laat junioren een eigen jeugdbestuur oprichten

Laat junioren zelf een bestuur oprichten onder begeleiding van een volwassene. Geef ze een eigen budget(je) en een fijne dosis vrijheid. Om zicht te houden op het jeugdbestuur zouden ze 2x per jaar met het “echte” bestuur om de tafel kunnen. Het jeugdbestuur kan zich bijvoorbeeld bezig kunnen houden met evenementen organiseren, contact kunnen onderhouden met de jeugdbesturen van andere actieve verenigingen en ervaring kunnen opdoen met samenwerken en besturen op jullie eigen roeivereniging.

5. Neem contact op met verenigingen in de regio

Nederland telt zo’n 125 roeiverenigingen. Alleen samen maken we het juniorenroeien sterk in Nederland. Haal dan ook het contact met de vereniging in de buurt aan. Hier zijn vrijwel altijd gezellige en enthousiaste mensen om mee samen te werken. Het contact zorgt ervoor dat je kunt leren van elkaars knelpunten en oplossingen. Je komt erachter dat wat bij jullie “nu eenmaal zo gaat” echt niet vanzelfsprekend is. 

Zo organiseert de ZRB jaarlijks een diner voor alle algemene- en studentenbesturen in de regio. Een groot succes!

6. Werk samen met studentenverenigingen

De 26 Nederlandse studenten roeiverenigingen bieden veel mogelijkheden aan hun leden: van gezelligheid tot internationale topsport. Dat spreekt aan en de verenigingen groeien dan ook gestaag. Samen staan ze voor zo’n 13,5 duizend leden. Ze werven jaarlijks 4,5 duizend eerstejaars; waarbij de meesten onbekend zijn met roeien. Op veel studentenverenigingen werkt een professionele coach (of meerdere). Al met al een unieke infrastructuur. 

Dit laat zien dat studentenverenigingen over nogal wat ervaring en organisatiekracht beschikken. En bovendien: er is heel veel praktische energie. Waar studenten naar op zoek zijn is: meer instroom van junioren die ervaring in de sport hebben en kennis van coachen of organiseren meebrengen.

De algemene verenigingen hebben zonder uitzondering een tekort aan begeleidingskader, gebrek aan kennis over jeugdcultuur, beperkte kennis van sociale media en onvoldoende ervaring met werving van nieuwe leden in deze doelgroep. Algemene verenigingen zijn wel goed in (onder andere) het borgen van initiatieven, zorgen voor continuïteit en mobiliseren van ervaring binnen het roeiwereldje.

Dit alles laat zien dat een samenwerking veel voordelen kan hebben. Waar de een tekort aan heeft kan de ander aanvullen. Mogelijke samenwerkingen:

  • uitwisseling van coach/roei-kennis,
  • uitwisseling van kennis over verenigingsmanagement
  • studenten als instructeur
  • organiseren van een evenement (schoolroeien, open dag, roeikamp)
  • delen van boten of vlotcapaciteit.

Uiteraard maak je reclame bij jouw 18-jarigen voor het studentenroeien en wijs je ze als ze gaan studeren op de open dagen en introductietijd van een studentenvereniging. En hoe leuk zou het trouwens zijn als al die oud studentenroeiers wanneer ze een jaar of 30 zijn en beginnen te settelen (weer) lid worden bij jouw open en enthousiaste vereniging? Iedereen heeft baat bij meer wederzijdse bekendheid.

Liggen jullie verenigingen niet dicht bij elkaar? Denk dan eens aan studenten die thuis wonen en wellicht wél bij een algemene vereniging in de buurt zijn. Ook geen optie? Geen nood: dan richt je je gewoon op de andere verbetermogelijkheden om méér junioren te laten roeien. 

Samenwerking misschien mogelijk? Zodra het kan pak je de telefoon en maak je een koffie-afspraak. Al was het maar om kennis te maken en te kijken naar de succesvolle samenwerkingen in Amsterdam, Eindhoven, Leerdam, Hilversum en Rotterdam.

7. Contact met de KNRB

Kijk en informeer wat de Koninklijke Nederlandse Roeibond voor jou kan betekenen. Vraag om hulp en meld eventuele problemen waar je tegenaan loopt. Heb je een mooi succes behaald op jullie vereniging? Ook dat horen we graag! Hier kunnen wij andere verenigingen op zijn beurt weer mee verder helpen.

We zijn een kleine sportbond met een toegankelijk bestuur, enthousiaste bureau organisatie en commissies die bestaan uit mensen zoals jij.


Laat je vereniging aanwezig zijn bij KNRB-vergaderingen, het roeicongres, coach- en instructeurscongres, de regio meetings en het voorzittersoverleg. 

Uiteraard laat jij zo veel mogelijk mensen op jouw vereniging zich abonneren op de KNRB junioren nieuwsbrief, de facebookgroep juniorencompetitiecoaches, volg je de andere KNRB socials, NLroeiRoei.nu en de communicatie van jouw eigen vereniging. Weet wat er speelt, kies waar je wat aan hebt en ga ermee aan de slag. 

Wat is de ideale oplossing?

De ideale oplossing is er helaas niet, maar alle benoemde punten zijn een stukje van de puzzel. Sommige aanbevelingen zullen juist goed werken op jouw vereniging, andere minder. Elke vereniging is anders en zo ook de ideale oplossing.

Daarnaast: méér junioren in Nederland is geen sprint. Het is een marathon. We zoeken geen snelle oplossingen, maar een duurzame structuur en een blijvende junioren minnende cultuur op jouw vereniging. Daarmee kunnen juniorencommissie, KNRB-bureau en bestuur jou nú helpen. Samen zetten we stappen naar verbetering.Als je een vraag of opmerking hebt neem dan vooral contact met ons op: [email protected]

Meld je aan voor de junioren nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van junioren? En als eerste weten welke evenementen op gebied van junioren er gepland staan? Meld je dan aan voor onze maandelijkse junioren nieuwsbrief.  

Contact

Juniorencommissie

De juniorencommissie begeleidt en ondersteund verenigingen en wedstrijden met het juniorenroeien en bestaat uit verschillende subcommissies met ieder een specialisme

KNRB sportparticipatie

Het juniorenroeien valt onder KNRB sportparticipatie.

De verantwoordelijk bestuurder is de commissaris sportontwikeling.