roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Belangenbehartiging van het roeiwater: succes in Leiden, geschil in Kampen

De KNRB komt op voor de belangen van verenigingen wanneer het roeiwater in de knel komt. Veel van dat werk gebeurt achter de schermen, maar soms zijn er zaken breder te delen, bij mooie successen of een oplopend conflict.  

Succes in Leien

Het vaarwater van Die Leythe, K.S.R.V. Njord, RV Rijnland en RV Ferox (sloeproeivereniging uit Katwijk) dreigde recent te verslechteren doordat de provincie Zuid Holland plannen had om de Torenvlietbrug te versmallen van een dubbelstrooks naar een enkelstrooks vaarweg. Hierdoor zouden er gevaarlijke situaties ontstaan, met name voor de kleine vaart, zoals roeiers. De KNRB heeft daarom samen met de verenigingen overleg gevoerd met de provincie en alternatieve plannen aangedragen. We kregen deze week de toezegging dat plannen gewijzigd worden en binnen afzienbare tijd toch een dubbelstrooksprofiel bij de Torenvlietbrug mogelijk wordt. Tegelijkertijd kwam de toezegging dat ook elders in Leiden plannen worden gewijzigd, zodat er een veilige passage voor roeiers blijft. Het is fijn dat de provincie tot inkeer is gekomen en onze belangen ziet.

Conflict in Kampen

Minder voortvarend gaat het helaas in Kampen. Iedere roeier weet dat het gebruik van damwanden leidt tot een klotsbak, met kans op onveilige situaties. In Groningen en in Amersfoort hebben ze daar al ervaring mee in de praktijk. Helaas gaat het nog steeds mis. Rijkswaterstaat wil bijvoorbeeld een gedeelte van het Zwarte Water over een flink aantal kilometer voorzien van damwanden. Overleg mocht hier helaas niet baten. De KNRB is daarom samen met onze zusterbonden; het Watersportverbond en de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN), naar de rechter gestapt. Dat wordt vervolgd, ondertussen zijn er hierover ook kamervragen gesteld. Zie hier het nieuwsbericht: Rijkswaterstaat drukt damwanden door en jaagt Staatsbosbeheer tegen zich in harnas.

Wil je meer informatie of heb je als vereniging ook problemen met het roeiwater neem dan contact op met de KNRB Commissie Roeiwateren via [email protected].