roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Over KNRB Commissies

Roeiwateren

Sinds 2019 is de commissie roeiwateren (voorheen waterrecreatie) bezig om op te komen voor de belangen van de roeisport ten aanzien van roeiwater en het vertalen van informatie over watergebruikers, watergangen en landontwikkelingen in de waterrecreatie naar de roeisport. Het gaat hierbij om algemene eisen, beschreven in het handboek roeiaccommodaties, als om locatie specifieke aspecten (knelpunten en ontwikkelingen, bijv. nieuwbouw van bruggen of nieuwe verenigingen)

Stichting Waterrecreatie
De stichting waterrecreatie heeft als doelstelling het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland. Leidend hierbij is de realisatie van de ambities voor de ontwikkeling en de organisatie van waterrecreatie benoemd in de Toekomstvisie Waterrecreatie.

De stichting waterrecreatie en de KNRB zijn sinds 2018 samenwerkingspartners. De samenwerking is georganiseerd rondom de speerpunten routenetwerk, veiligheid & duurzaamheid en een aantal taakgebieden en regiogroepen.

Commissie Roeiwateren
Voorzitter: Frank Jibben
Secretaris: Jan Hoeksema
Commissielid: Ingrid ter Woorst
Commissielid: Mark Buis
Commissielid: Ross Goorden
Commissielid: Liset van Pinxteren
Commissielid: Norbert Blokhuis

Betrokken bestuurslid: Commissaris Roei-infrastructuur

De commissie is te bereiken via [email protected].

Informatie voor verenigingen

Roeiwater | Categorieƫn Kennis. | KNRB