roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Eindrapport Commissie De Vries

Sinds mei 2017 doet de Commissie de Vries in opdracht van NOC*NSF onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De commissie, die geleid wordt door oud-minister Klaas de Vries, presenteert op dit moment haar onderzoeksrapport aan de pers. Hier vindt u het eindrapport.

Opzet onderzoek
De commissie heeft allereerst de omvang en de aard van seksuele intimidatie en misbruik in de sport in kaart gebracht. Vervolgens is zij nagegaan of de door NOC*NSF en de daarbij aangesloten organisaties getroffen maatregelen voor preventie en terugdringing van seksuele intimidatie en misbruik in de sport, het beoogde effect hebben. De commissie heeft onderzocht hoe het beschikbare instrumentarium functioneert, zal de zwakke plekken hierin benoemen en verbeteringen voorstellen.

De KNRB vindt het van groot belang dat roeien een veilige sport is, voor iedereen die op enige wijze actief is bij het roeien. De roeibond heeft vanuit die motivatie ook alle medewerking verleend aan het onderzoek van de Commissie De Vries.

Inhoud rapport
De roeibond heeft op dit moment (nog) geen kennis genomen van de inhoud van het rapport, maar neemt het rapport op voorhand serieus. Er kan immers nooit genoeg gedaan worden om een veilige sportomgeving met elkaar te creƫren. Conclusies en aanbevelingen uit het rapport worden dan ook gebruikt om samen met de roeiverenigingen, onze sport nog veiliger te maken. Vanzelfsprekend staat het ondersteunen van de roeiverenigingen hierbij centraal.

Melding doen
We willen je erop attenderen dat slachtoffers en betrokkenen van seksuele intimidatie of misbruik in het roeien zich kunnen melden bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van een vereniging of bij de VCP van de bond Pieta van Dishoeck.

Zie ook: kanttekening van het KNRB bestuur bij het eindrapport Commissie De Vries