roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Extern onderzoek veilig topsportklimaat KNRB

De KNRB doet haar best om een veilig sportklimaat neer te zetten voor alle roeiers en medewerkers. We hebben hiervoor formele stappen gezet, zoals de samenwerking met het CVSN (Centrum Veilige Sport Nederland) en de formele aansluiting bij het ISR (Instituut Sportrechtspraak). Om stappen te blijven zetten willen we een onderzoek doen naar de ervaringen van leden van het TeamNL Roeiteam zodat dit meegenomen kan worden in de verdere verbetering van een veilig topsportklimaat binnen de roeisport.

Na de onthullingen vorig jaar van grensoverschrijdend gedrag in het turnen, kwamen in 2021 ook andere sporten in de spotlights te staan waar het gaat om een onveilig sportklimaat. Onder meer naar aanleiding van grote kwesties in het turnen en triatlon is NOC*NSF een groter onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag gestart. Afgelopen maandag ging Maurits Hendriks in gesprek met Sandra Meeuwsen over topsportcultuur in Nederland. Ook wij willen als roeibond graag weten wat de ervaring is van iedereen binnen het toproei programma met betrekking tot een veilig topsportklimaat. Om een objectief beeld te krijgen en een veilige omgeving te creëren werken we samen met een extern onderzoeksbureau. Middels interviews is het de bedoeling een beeld te krijgen van het topsportklimaat binnen de KNRB. Hierover ontvangt het KNRB-bestuur een rapport. Daaruit moet blijken of er vervolgstappen binnen het bondsprogramma genomen moeten worden voor een veiliger topsportklimaat.

Wie wordt uitgenodigd?

De atletencommissie benadert, in overleg met de vertrouwenscontactpersonen van de KNRB, enkele leden van het TeamNL Roeiteam of ze mee willen doen aan het onderzoek. Het onderzoeksbureau neemt vervolgens contact op. Deze leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan een diepte-interview uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. De interviews zijn vertrouwelijk en de uitkomsten worden alleen aan Sjoerd Hamburger, Commissaris Toproeien en Talentontwikkeling, gerapporteerd. Sjoerd maakt op basis van de uitkomsten van het rapport een afweging over welke informatie hij deelt met het bestuur om tot gedegen vervolgstappen te komen. Leden die niet worden uitgenodigd voor een interview, maar wel graag een gesprek willen hebben over het onderwerp, moedigen we aan om contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersonen van de KNRB.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Mocht je vragen over het onderzoek hebben, dan kun je terecht bij Sjoerd Hamburger via [email protected]. Meer informatie over het veilig sportklimaat binnen de KNRB is hier te vinden. Heb je in het algemeen vragen over veilig sportklimaat binnen Nederland ga dan naar de website van het CVSN (Centrum Veilige Sport Nederland). Voor algemene vragen naar aanleiding van dit bericht kun je contact opnemen met de KNRB via [email protected].