roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Resultaten onderzoek topsportklimaat

Naar aanleiding van een evaluatie over de uitzending naar de Olympische Spelen in Tokyo onder de atleten heeft het bestuur van de KNRB eind 2021 opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Fijbes Consultancy voor een onafhankelijke signaalanalyse. Het onderzoek richtte zich op de sociale omgang binnen het TeamNL Roeiteam van de afgelopen olympische cyclus (atleten en staf). Deze week zijn de resultaten bekend geworden.

Het rapport bevestigt de signalen naar aanleiding van de evaluatie. Uit het rapport blijkt dat er een topsportcultuur is ontstaan waarin kwetsing en intimidatie te veel ruimte kregen. Dit kon bovendien onvoldoende bespreekbaar worden gemaakt. Uit het rapport is duidelijk dat het niet om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat. Het bestuur van de KNRB neemt de signalen van de topsporters zeer serieus en is van mening dat een veilig sportklimaat een vanzelfsprekendheid moet zijn voor alle sporters. Voorzitter Rutger Arisz, namens het bestuur: “Ten eerste betreurt het ons enorm dat dit binnen ons topsportprogramma mogelijk is geweest. Dat moet voor de getroffen atleten een zeer nare ervaring zijn. Ik dank de atleten daarom voor hun moed en openheid en het delen van hun ervaringen. De signalen hebben mij en de andere bestuurders zeer geraakt.”

Helaas blijkt dat er ook eerder signalen door atleten zijn afgegeven. De voorzitter: “Binnen de topsportcultuur is er onvoldoende gelegenheid geweest om eerdere signalen op de juiste tafel terecht te laten komen, waardoor er onvoldoende opvolging is gegeven.”

De KNRB heeft vanmiddag gesproken met de direct betrokkenen. Als bond gaan we transparant en zorgvuldig aan de slag met de aanbevelingen. Daar ligt nu onze focus. Het mag duidelijk zijn dat een veilig sportklimaat voor ons de hoogste prioriteit heeft. Formele stappen, als de aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak en de samenwerking met Centrum Veilige Sport Nederland, vormden het begin. Nu zullen we zo spoedig mogelijk met een plan van aanpak komen.

Bovenstaand bericht betreft topsport, maar een veilig sportklimaat is al langer onderwerp van gesprek en ervaring leert dat dit zich niet beperkt tot alleen topsport. We vragen iedereen alert te blijven.

Wanneer je als vereniging vragen hebt over de inrichting van een veiligsportklimaat op je vereniging kun je contact op te nemen met Mirella Feeke (Coördinator Verenigingen). Heb je hulp nodig schroom niet om onze vertrouwenscontactpersonen of Centrum Veilige Sport Nederland te contacten.

Mocht je algemene vragen hebben over dit bericht neem dan contact op met ons door een mail te sturen naar [email protected].