roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Nieuwe factsheet 'De roeisport in Nederland'

De commissie Roeiwateren van de KNRB heeft in samenwerking met Waterrecreatie Nederland een factsheet van de roeisport opgesteld. Hierin wordt de waarde van de roeisport in beeld gebracht en uitgebeeld waarom het voor betrokken instanties belangrijk is hiermee rekening te houden en de roeisport toekomstbestendig te maken. Kort maar krachtig, in woord en in beeld.

De factsheet kan jouw vereniging ondersteuning bieden bij gesprekken met gemeenten, waterschap en andere partijen die te maken hebben met het water waarop wij roeien. Denk hierbij aan gesprekken over de bouw van bruggen en stuwwanden, maar ook bijeenkomsten met andere (recreatieve) gebruikers van het roeiwater, zoals plezier en scheepvaart.

Meer informatie is te vinden in de roeiwaterenkaart en het handboek roeiaccommodaties. Neem deze factsheet vooral mee in je contacten met al deze partijen.