roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Academie Leermateriaal

Vaardigheidsproeven

Wil je op een goede manier leren roeien en ook je conditie verbeteren of op peil houden? Dan is de Vaardigheidsproef een mooie uitdaging.

Vaardigheidsproeven?

Tijdens een Vaardigheidsproef wordt een bepaalde afstand (afhankelijk van geslacht en leeftijd) binnen een bepaalde tijd roeiend afgelegd. Na het behalen ervan, kun je een KNRB-roeivaardigheidsdiploma ontvangen (aan te schaffen door de vereniging in de webshop). Vaardigheidsproeven roei je in het meest individuele nummer. Bij scullen in de skiff, C-1 of eenpersoonswerrie en bij boordroeien in de 2-.

Voor wie?

Er zijn vaardigheidsproeven voor volwassenen en voor junioren. Voor junioren zijn er ook nog aanvullende eisen op het gebied van kennis van het roeien, bijvoorbeeld de roeicommando’s en roeimateriaal.

Waarom?

Bij sommige roeiverenigingen is het behalen van de vaardigheidsproef verplicht om deel te nemen aan bepaalde activiteiten of om gebruik te mogen maken van bepaald materiaal. Maar ook als je gewoon eens wilt weten wat je kunt of om te kijken of je jezelf kunt verbeteren, kun je een vaardigheidsproef afleggen.

Reglementen vaardigheidsproeven

Vaardigheidsproeven voor junioren

Artikel 1
Vaardigheidsproeven kunnen worden afgelegd door alle jeugd- of juniorleden van bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond aangesloten verenigingen,

Artikel 2
Onder jeugdleden worden verstaan jongens en meisjes die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt. Onder juniores worden verstaan jongens en meisjes die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 3
De proeven moeten worden afgelegd ten overstaan van door vereniging aangewezen controleurs, die ook een korte test afnemen over kennis zoals genoemd in artikel 6 en 7. Het bestuur van de verenigingen is zelf verantwoordelijk voor correcte organisatie.

Artikel 4
1. Eenzelfde jeugdlid als bedoeld in artikel 2 kan in de periode 1 november tot en met 31 oktober van het volgend jaar in ten hoogste twee maal een proef afleggen Deze proeven dienen op afzonderlijke dagen te worden afgelegd.
2. Eenzelfde jeugdlid als bedoeld in artikel 2 kan in totaal ten hoogste tweemaal dezelfde proef per categorie als bedoeld in artikel 6 laten registreren.
3. Eenzelfde junior als bedoeld in artikel 2 kan in de periode 1 december tot en met 30 november van het volgend jaar ten hoogste twee proeven als bedoeld in artikel 7 laten registreren.
5.  Eenzelfde junior als bedoeld in artikel 2 kan slechts eenmaal een proef in de categorieën 1,2 en 5 als bedoeld in artikel 7 laten registreren.
5. Eenzelfde junior als bedoeld in artikel 2 kan in de periode 1 december tot en met 30 november van het volgend jaar in de categorieën 3, 4, 6 en 7 als bedoeld in artikel 7 slechts eenmaal een proef in een skiff of een andere éénpersoons-sculling boot en slechts éénmaal een proef in een twee zonder stuurman waaronder begrepen een C2- in eenzelfde categorie laten registreren.
6. Kandidaten die niet aan de gestelde eisen hebben voldaan mogen binnen drie maanden niet opnieuw een proef afleggen

Artikel 5                                                            
Ieder, die met goed gevolg een vaardigheidsproef heeft afgelegd kan als bewijs daarvan een diploma ontvangen. Diploma’s zijn door bestuur te bestellen in webshop van de KNRB.

Artikel 6
Jeugdleden als bedoeld in artikel 2 moeten voor de vaardigheidsproef aan de volgende eisen voldoen.
a. Voldoende kennis bezitten van de namen der onderdelen en van de uitrusting van een boot;
b. Kennis van de roeicommando’s;
c. Voldoende kennis van de voornaamste artikelen van het vaarreglement;
d. Bedreven zijn in het uit- en binnenbrengen van een boot;
e. Afstand en tijd:
– Categorie 1: 4 km afleggen binnen 40 minuten in skiff;
– Categorie 2: 6 km afleggen binnen 55 minuten in skiff;
– Categorie 3: 8 km afleggen binnen 75 minuten in skiff;
– Categorie 4: 12 km afleggen binnen 100 minuten in skiff.

Artikel 7
Juniores als bedoeld in artikel 2 moeten voor de vaardigheidsproef aan de volgende eisen voldoen:
a. Voldoende kennis bezitten van de namen, de onderdelen en van de uitrusting van een boot;
b. Kennis van de roeicommando’s;
c. Voldoende kennis van de voornaamste artikelen van het vaarreglement;
d. Bedreven zijn in het uit- en binnenbrengen van een boot;
e. Afstand en tijd:
– Categorie 1 beginners: 8 km afleggen binnen 90 minuten in C1;
– Categorie 2 meisjes: 10 km afleggen binnen 90 minuten in skiff;
– Categorie 3 m. 15/16: 14 km afleggen binnen 120 minuten in skiff;
– Categorie 4 m. 17/18: 16 km afleggen binnen 120 minuten in skiff;
– Categorie 5 jongens: 12 km afleggen binnen 100 minuten in skiff;
– Categorie 6 j. 15/16: 16 km afleggen binnen 120 minuten in skiff;
– Categorie 7 j. 17/18: 18 km afleggen binnen 120 minuten in skiff.

De hoogste leeftijd van 16 respectievelijk 18 jaar mag voor 1 januari van het lopende jaar nog niet zijn bereikt. De vaardigheidsproeven in de categorieën 3, 4, 6 en 7 kunnen ook worden afgelegd in een eenpersoons wherry of in een twee zonder stuurman en wel binnen de volgende tijden: 150 minuten voor de wherry en 130 minuten voor de twee.

Artikel 8
Proeven in twee zonder stuurman mogen worden afgelegd door een jongen en een meisje tezamen, dan geldt als af te leggen afstand die van de jongens leeftijdscategorie.

Artikel 9
Ter aanmoediging en als propaganda voor de vaardigheidsproeven door de jeugd en de juniores heeft de KNRB een wisselprijs ingesteld, welke door het bestuur jaarlijks voor de tijd van één jaar wordt toegekend aan de vereniging, die in verhouding tot het aantal jeugd- en juniorleden van die vereniging de meeste vaardigheidsproeven heeft afgelegd. Het betreft vaardigheidsproeven in de skiff, een wherry, of een twee zonder stuurman.

Vaardigheidsproeven senioren

Artikel 1
Vaardigheidsproeven kunnen worden afgelegd door alle leden van bij Koninklijke Nederlandsche Roeibond aangesloten verenigingen.

Artikel 2
De proeven moeten worden afgelegd ten overstaan van door vereniging aangewezen controleurs. Het bestuur van de verenigingen is zelf verantwoordelijk voor correcte organisatie.

Artikel 3
Iemand kan in de periode van 1 november t/m 31 oktober van het volgende jaar ten hoogste twee proeven laten registeren.

Artikel 4
Ieder, die met goed gevolg een vaardigheidsproef heeft afgelegd kan als bewijs daarvan een diploma ontvangen, derhalve voor twee proeven in een jaar twee. Diploma’s zijn door bestuur te bestellen in webshop van de KNRB.

Artikel 5
De roeiers en roeisters worden naar leeftijd of para- klasse en af te leggen afstand onderverdeeld in de volgende categorieën:
I              heren t/m 36 jaar; 20 km
II            heren 37 t/m 50 jaar; 18 km
III          heren 51 t/m 65 jaar; 16 km
IV           heren 66 jaar en ouder;14 km
V            dames t/m 36 jaar; 18 km
VI          dames 37 t/m 50 jaar; 16 km
VII        dames 51 t/m 65 jaar; 14 km
VIII      dames 66 jaar en ouder; 12 km
IX          heren AS; 12 km
X            heren TA; 14 km
XI          dames AS; 10 km
XII        dames TA; 12 km

Voor de bepaling van de leeftijd geldt de leeftijd zoals die in het lopende kalenderjaar wordt bereikt. Starten in een ‘jongere’ categorie blijft altijd mogelijk.

Artikel 6
Voor alle categorieën geldt, dat de proeven moeten worden afgelegd binnen de volgende tijden:

  • skiff en twee zonder stuurman : 2 uur
  • C1 en C2- : 2 uur 10 minuten
  • eenpersoons wherry: 2 uur 30 minuten

Artikel 7
Voor proeven in twee zonder stuurman, bemand door roeiers van verschillende leeftijdscategorieën, geldt als af te leggen afstand die van de jongste leeftijdscategorie.

Artikel 8
Proeven in twee zonder stuurman kunnen worden afgelegd door een dame en een heer tezamen, dan geldt als af te leggen afstand de langste afstand zoals bepaald in artikel 5.

Artikel 9
Ter aanmoediging en als promotie voor de vaardigheidsproeven heeft de KNRB een wisselprijs ingesteld.,welke door het bestuur jaarlijks voor de tijd van één jaar wordt toegekend aan de vereniging die in verhouding tot het aantal seniorleden van die vereniging de meeste vaardigheidsproeven heeft afgelegd. Enige jaren was dit de Chris van Windenprijs, in 2016 is besloten de Nikkelen Nelis weer als vaardigheidsprijs voor senioren in ere te herstellen. De Chris van Winden prijs wordt sindsdien uitgereikt aan de beste instructeur, die gekozen wordt op jaarlijks instructeurs congres.

Chris van Winden-beker

Jaarlijks reikt de roeibond de Chris van Winden-beker uit. Dit is een wisselprijs voor volwassenen die bestemd is voor de vereniging die in verhouding tot het aantal seniorleden van die vereniging de meeste vaardigheidsproeven heeft afgelegd. Het betreft vaardigheidsproeven in de skiff, een wherry, of een tweeriemsgiek. Ook voor de vereniging met de meeste afgelegde jeugd en junioren vaardigheidsproeven is er een prijs te winnen. Jaarlijks kunnen verenigingen het aantal vaardigheidsproeven voor 1 november aan de KNRB doorgeven.

Downloads

Downloaden Draaiboek-vaardigheidsproeven-ARZV .pdf - 327 KB