roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

2022: Junioren instroom bij KNSRB verenigingen

Heel wat junioren stromen op hun 18e uit bij hun vertrouwde algemene vereniging naar een nieuwe onbekende studentenvereniging. Een avontuur waar menigeen met veel plezier op terugkijkt.

Om hoeveel junioren gaat het? De zeven KNSRB verenigingen hebben afgelopen najaar een kleine 2400 nieuwe leden verwelkomd waarvan 150 oud junioren met roei ervaring. Het aandeel eerstejaars oud-junioren per roeivereniging wisselt tussen de vier en tien procent, dus sommige verenigingen zijn succesvoller in het aantrekken van junioren dan andere. Bovendien maken de verschillen dat we voorzichtig moeten zijn met het gemiddelde. Overigens betekent 2400 nieuwe leden per jaar ruim 340 per vereniging. Studentenverenigingen zijn daarmee bewezen kampioenen ledenwerving. Een aantal van de succesfactoren zijn:

  1. Een aparte werkorganisatie voor het werven van nieuwe leden;
  2. Programma voor het welkom heten, onderling laten kennismaken;
  3. Een gestructureerde planning van het eerste lidmaatschapsjaar voor wedstrijd- en competitieroeiers;
  4. Een doordachte boodschap via diverse social media kanalen en;
  5. En aanpassingen in het profiel van de vereniging.

Studentenverenigingen zien er nu anders uit dan 20 jaar geleden en hoewel veel hetzelfde is gebleven spreekt het nieuwe profiel de nieuwe generaties duidelijk aan. Hoeveel algemene verenigingen hebben de afgelopen jaren ingespeeld op de behoeften van nieuwe generaties?

Onboarden: “Het instroomproces waarbij nieuwe medewerkers kennismaken met je organisatie. Ze leren hun collega’s kennen en krijgen een goed beeld van hun rol binnen het team.”

Het doel van het onboarding-proces is dat nieuwe medewerkers zich onderdeel gaan voelen van de organisatie.

De  KNSRB verenigingen maken deel uit van de NSRF die alle 26 studenten roeiverenigingen vertegenwoordigt. De zeven KNSRB verenigingen hebben 42% van alle studentenroeiers als lid en de overige verenigingen dus 58%. Met de nodige slagen om de arm kun je veronderstellen dat alle studentenverenigingen samen 370 junioren als eerstejaars verwelkomen.

Volgend jaar is er hopelijk meer informatie beschikbaar. Laten we proberen zoveel mogelijk junioren die hun oude club verlaten te laten doorstromen naar de studentenverenigingen.