roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Beroep omstreden damwanden Zwarte Water afgewezen

Rijkswaterstaat heeft plannen om tussen Hasselt en Genemuiden in het Zwarte Water een reeks stalen damwanden te plaatsen in Overijssel. Aangezien deze plannen de veiligheid van roeiers en kanoërs in gevaar kan brengen, heeft de KNRB in samenwerking met het Watersportverbond en de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN) beroep aangetekend bij de bestuursrechter. Dit beroep was gericht tegen het ontstaan van gevaarlijke situaties, maar is helaas door de Zwolse Rechtbank afgewezen.

Het beroep was aangetekend vanwege de gebrekkige participatieprocedure en de gevolgen voor het gebruik van het vaarwater na de plaatsing van de damwanden. De damwanden zullen bij gemiddelde waterstanden 50 tot 70 centimeter boven het water uitsteken en bij hoge waterstanden zelfs onder water verdwijnen. Ook lijdt het tot het terugkaatsen van golfslag. Dit kan voor roeiers, kanoërs en zeilers gevaarlijke situaties opleveren. De KNRB, het Watersportverbond en de TKBN hebben alle argumenten ten aanzien van de veiligheid naar voren gebracht en voorgesteld om de watergangen in de uiterwaarden vrij te maken en te verbinden met het Zwarte Water als alternatief, om hetzelfde effect te bereiken.

Volgens de rechtbank is er geen sprake van een onzorgvuldige voorbereiding van het projectplan, aangezien er meerdere gesprekken met de sportbonden hebben plaatsgevonden. De rechtbank heeft ook geoordeeld dat de veiligheid niet in gevaar is. Om de watersporters altijd toegang tot het vaarwater en de kant te geven, zal er elke 300 meter een opening in de damwand worden gemaakt. Wij hebben aangegeven dat dit veel te ver is (Rijkswaterstaat beveelt bovendien 100 meter aan) en de damwanden bij hoog water niet of nauwelijks zichtbaar zijn. De rechter heeft hierop geantwoord dat het niet wenselijk is voor de recreatievaart om dicht bij de oevers te varen tijdens hoog water. De damwanden zullen 10 meter van de oever worden geplaatst, wat betekent dat recreatievaart nog verder van de oever moet varen.

Uiteraard hadden we gehoopt op een betere uitkomst van het beroep. Het blijft onzeker of er een vervolg op zal komen. De KNRB Commissie Roeiwateren blijft zich voor het roeiwater en de belangen van de roeiers inzetten.