roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Contributie in 2023

De contributie wordt per 2023 met 2,7% verhoogd op basis van art 27, 2e lid van het huishoudelijk reglement van de KNRB.

De stijging van 2,7% betreft de stijging van het consumentenprijsindexcijfer 2021 (conform CBS). Zoals vastgelegd in art 27, 2e lid van het huishoudelijk reglement van de KNRB is deze verhoging beperkt tot de inflatie. Ook op de minimale bijdrage van begunstigers wordt de stijging van 2,7% toegepast.

Voor het verenigingsjaar 2023 bedraagt de contributie:

Voor senioren€40,66
Voor junioren€22,84

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief de bijdrage per lid aan NOC*NSF. Verwacht wordt dat NOC*NSF tijdens de volgende Algemene Vergadering deze bijdrage vaststelt.