roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Heroverweging NK Roeien

Met de ambitie om de roeisport binnen Nederland naar het hoogste niveau te tillen en meer onder de aandacht van het Nederlandse publiek te krijgen, heeft de KNRB het plan gemaakt om in 2025 een aansprekend Nederlands Kampioenschap te organiseren. Dit nieuwe evenement zien we als een kans om de roeisport te promoten en meer in de schijnwerpers te zetten. Door recente ontwikkelingen en feedback uit de roeigemeenschap hebben we, in goed overleg met betrokkenen en sponsorpartner Northwave, besloten meer tijd te nemen en het evenement niet al in 2025 op te nemen in het programma.

De roeisport laten groeien 
De ambitie achter een NK-evenement blijft onveranderd: het creëren van een innovatief topsport roei-evenement, waarmee we de beste roeiers van het land samenbrengen op het Nederlands Kampioenschap. Door de roeiers van Nederland te verbinden met een breed publiek creëren we meer zichtbaarheid voor roei- en sportliefhebbers. Dit biedt meer kansen voor:

 • zichtbaarheid van de individuele roeiers van TeamNL in Nederland;
 • de mogelijkheid voor subtoppers om zich tegen de top te kunnen meten en je in de kijker te roeien;
 • stijging van de waarde van een NK-titel, want de beste Nederlandse roeiers starten op dit evenement;
 • het verhogen van de aantrekkelijkheid voor media;
 • het vergroten van de exposure voor de roeisport in zijn geheel, zowel voor de (jeugdige) roeifans langs de kant als voor de sportliefhebbers in de huiskamers;
 • activatie en nieuwe mogelijkheden voor samenwerkingen met (potentiële) partners.

De roeiwereld verbinden 
Ons doel is om de individuele roeiers van onze internationale succesvolle TeamNL-equipe meer zichtbaarheid te geven voor een breed nationaal publiek tijdens een NK-evenement. We streven naar een evenement in een compact format met WK nummers, waar we de aantrekkelijkheid van toproeien willen laten groeien voor roeiers, roeiliefhebbers, media en partners door stap voor stap vernieuwende elementen toe te voegen.

Heroverweging: tijdsdruk wegnemen 
De onrust en gemengde reacties op het plan van het NK hebben geleid tot een heroverweging. Het is duidelijk geworden dat, ondanks de beste intenties, de doelstellingen achter deze insteek van een NK in 2025 niet goed zijn overgekomen. We constateren daarbij dat de consequenties en uitvoering nog niet voldoende worden omarmd en de roeigemeenschap zich onvoldoende gehoord voelt in het totstandkomingsproces. We hebben besloten dat kwaliteit boven snelheid moet gaan, waardoor we een toekomstbestendige verbinding met de roeigemeenschap, onze partners en media kunnen borgen. Daarom vertragen we de uitwerking van de ambitie voor een NK-evenement en nemen we meer tijd om richting 2026 tot een innovatief NK te komen.

Samen stappen voorwaarts 
Ons doel voor de lange termijn blijft dat we de roeiwereld willen samenbrengen in Nederland door middel van een evenement waarmee we meer zichtbaarheid creëren voor roei- en sportliefhebbers, media en potentiële partners. We blijven daarom samenwerken aan een strategie voor 2026 en verder die door de roeigemeenschap wordt gedragen. Concreet betekent dat:

 • de ambitie voor het realiseren van een innovatief NK-evenement blijft staan;
 • het NK Klein en het NK Groot in 2025 blijven bestaan en worden toegevoegd aan de conceptkalender nationale wedstrijden 2025;
 • de data voor het aanmelden van nationale wedstrijden 2025 en het publiceren van een conceptkalender nationale wedstrijden 2025 worden aangepast, conform eerder afgegeven tijdlijnen;
 • we voor de uitwerking van een innovatief NK-evenement een separaat proces starten van verbinding en dialoog met de roeigemeenschap, media en partners. In deze dialoog streven naar een gedragen opzet voor 2026 en daarna;
 • de beoogde inspraakworkshop niet op 16 april, maar op een later tijdstip, na de vaststelling van de kalender voor 2025, zal worden georganiseerd;
 • het aangekondigde voorzittersoverleg van 23 april zal wel doorgaan. De uitnodiging hiervoor volgt volgende week. Uiteraard is tijdens dit overleg ruimte om vragen te stellen over dit onderwerp;⁠
 • de ARB (namens de verenigingen van de ARB) bevestigt dat ze akkoord zijn met het laten vervallen van het verzoek voor de extra AV.

Het KNRB-bestuur,

Seada van den Herik
Jenny van Dobben de Bruijn
Belle Spaan
Hielko van der Molen
Wouter van Groeningen
Sjoerd Hamburger
Feike Tibben
Eric Mink