roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

'Kamprechters' heten voortaan 'Juryleden' en meer wijzigingen

Afgelopen AV is er besloten om kamprechters voorstaan ‘juryleden’ te noemen. De reden van de wijziging is dat niet iedereen zich kon vinden in de term ‘kamprechter’. Jurylid sluit beter aan bij het heden en behoeft minder toelichting dan de oude term. Binnen de jurytaken blijft de functie kamprechter wel bestaan. De kamprechter is het meevarende jurylid achter een race.

De KNRB bevestigt dat de verandering geen invloed heeft op de taken en verantwoordelijkheden van het jurylid. Een jurylid blijft verantwoordelijk voor de taken die voorheen onder de noemer ‘kamprechter’ vielen. De essentie van de functie blijft dus hetzelfde: een jurylid speelt een cruciale rol in het waarborgen van een eerlijk verloop van roeiwedstrijden en het handhaven van de regelgeving.

Enkele andere wijzigingen:

  • Een jurylid niet lid hoeft te zijn van een roeivereniging om als jurylid met een jurylicentie te kunnen optreden. De kosten voor lidmaatschap komen hiermee te vervallen voor een niet-roeiend jurylid
  • De planning van het wedstrijdprogramma zal voortaan plaatsvinden tussen 9:00 – 18:00 uur. Bij wedstrijden zijn juryleden en motorbootbestuurders altijd ruim voor de eerste start en ruim na de laatste finish aanwezig (net als overige wedstrijdvrijwilligers). Dit maakt het een lange dag voor al deze mensen. Met deze maatregel wordt de lengte van een wedstrijddag op acceptabel niveau gehouden.
  • Er wordt een verplichte reiskostenvergoeding voor juryleden ingevoerd op alle wedstrijden (wettelijk vastgestelde bedrag per km óf tweede klas OV ticket). De uitvoering van deze vergoeding ligt bij wedstrijdorganisaties. Deze maatregel is bedoeld om de drempel van optreden als jurylid te verlagen vooral voor de studerende of net afgestudeerde juryleden.

Bovenstaande wijzigingen zijn de eerste stap om de werving en het behoud van juryleden op (nationale) roeiwedstrijden te stimuleren.