roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Rectificatie bericht: 'Coachen met portofoons tijdens wedstrijden is niet toegestaan'

Na het plaatsen van onderstaand bericht hebben verschillende mensen uit de roeiwereld aangegeven dat coachen van roeiers met behulp van portofoons wél is toegestaan mits het geluid van de communicatie de race niet verstoord. De veronderstelling was dat coachen van roeiers tijdens de race überhaupt niet was toegestaan, zonder dit voldoende te controleren.

Het is dan ook nog steeds geoorloofd om te coachen tijdens de wedstrijd; echter, het artikel in het RvR lijkt ruimte voor verschillende interpretaties te geven. We gaan kijken of dit verduidelijkt kan worden. We zullen met de roeiwereld samen moeten kijken naar een wijze van begeleiding die voor de gehele roeiwereld ondersteund wordt.

Het originele bericht, zoals gepubliceerd op 14 maart:

Verschillende coaches lijken gebruik te maken van portofoons of andere communicatiemiddelen om te communiceren naar zijn of haar roeisters. Dit is niet toegestaan volgens het Reglement van Roeiwedstrijden (Hoofdstuk VIII VOORSCHRIFTEN VOOR DE RACES A. Artikel 42.8.).

Artikel 42.8 schrijft voor: “Tijdens een roeiwedstrijd is het niet toegestaan om van de oever raadgevingen en aanwijzingen te geven door middel een hulpmiddel dat de stem versterkt. De wedstrijdgevende organisatie kan voorts bepaalde communicatiemiddelen verbieden als deze de communicatie van de wedstrijdorganisatie verstoort of kan verstoren.”

Gedurende wedstrijden zal hier meer aandacht aan worden gegeven; helpt u mee om hier opvolging aan te geven?