roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Update over de klassementen in 2024 

De afgelopen weken zijn er vanuit een aantal profcoaches en wedstrijdcommissarissen vragen gesteld over de invulling van het Eerstejaars en Development klassement voor 2024. Dit heeft ertoe geleid dat niet alle verenigingen dit jaar meedoen aan het Eerstejaarsklassement. Het afgelopen jaar was er geen volledige bezetting en hebben we veel tijd en energie geïnvesteerd in het optimaliseren van onze systemen achter de schermen. Achteraf gezien realiseren we ons dat deze tijd efficiënter had kunnen worden ingezet. We streven ernaar om dit jaar met vernieuwde energie en focus de klassementen de aandacht te geven die ze verdienen. 

Contact met studenten verenigingen 

Voorafgaand aan het Eerstejaarsklassement is gesproken met de wedstrijdcommissarissen van Nereus en Triton over de wijze waarop er meerwaarde gecreëerd kan worden voor de klassementsroeiers. Dit was niet een volledige vertegenwoordiging van de studentenverenigingen. Om in dit gat te springen is Maarten Verbrugge, Commissaris Wedstrijden van de NSRF, gevraagd actief informatie op te halen bij de wedstrijdcommissarissen van de verschillende studentenverenigingen. Aanvullend is er op donderdag 21 maart een vragenuurtje geweest, waar alle wedstrijdcommissarissen van de studentenverenigingen voor uitgenodigd waren (13 waren er aanwezig) en hun vragen en ideeën konden delen. De KNRB kijkt terug op een open gesprek waarbij, naast de invulling van het klassement voor 2024, duidelijk is geworden dat het gesprek over de invulling van 2025 ook erg belangrijk is en daarbij de wensen van studentenverenigingen goed gehoord moeten worden. Voor de inrichting van de klassementen vanaf 2025 is afgesproken dat gesprekken hierover starten onder leiding van de NSRF in mei 2024. 

In dit bericht delen we onze plannen en ideeën voor de klassementen van 2024 om alle betrokkenen op de hoogte te brengen.  

Eerstejaarsklassement (EJK)

De eerste wedstrijden van het Eerstejaarsklassement zijn achter de rug en de nieuw ingezette communicatielijn is positief zichtbaar geworden. Na afloop van iedere wedstrijd kunnen via de KNRB Pixieset foto’s worden gedownload. Aanvullend kunnen er aan het eind van het seizoen per ploeg maximaal vijf foto’s zonder watermerk worden aangevraagd via een formulier op KNRB.nl (als promotie voor verenigingen of herinnering aan de ploeg). Ploegen ontvangen hiervoor een uitnodiging.  

De uitreiking voor de top 3 van het klassement en de best presterende vereniging is dit jaar wederom op de zaterdag van de NSRF-Slotwedstrijden (6 juli 2024). In overleg met Maarten Verbrugge (vertegenwoordiger van de wedstrijdcommissarissen van de NSRF-verenigingen) wordt bepaald wat de prijs voor de winnende ploegen zal worden. Ook wordt er gekeken wat we kunnen betekenen voor de niet-winnende ploegen. Zo zijn we in gesprek met KNRB-suppliers over mogelijke winacties voor alle deelnemende ploegen.

Developmentklassement (DK)

Voor het Developmentklassement wordt dezelfde (communicatie)lijn ingezet als voor het Eerstejaarsklassement. De uitreiking van het Developmentklassement vindt plaats op de zondag van de Northwave regatta op 30 juni 2024. Ook hier wordt in overleg met Maarten Verbrugge de prijs voor de winnende ploegen bepaald. De inschrijving voor het Developmentklassement is open en heeft zondag 31 maart als deadline. 

Aanvullend op bovenstaande activiteiten en plannen worden er gedurende het seizoen een aantal artikelen gepubliceerd op ROEIEN.nl om de klassementen bij een groter publiek bekend te maken. Verder blijven we nadenken over hoe we samenhang en verbinding kunnen creëren tussen de verschillende losse wedstrijden en daarmee de roeiers een positieve ervaring met de roeisport kunnen geven. Suggesties hiervoor zijn altijd welkom.