roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Vacature Commissielid Nationale Wedstrijden

De Koninklijke Nederlandse Roeibond heeft als belangrijkste taak het bevorderen van de roeisport in Nederland. De commissie Nationale Wedstrijden houdt zich onder andere bezig met het opstellen van de nationale wedstrijdkalender en brengt hierover een advies uit aan het KNRB-Bestuur.

Wat doet de commissie?

Het opstellen van een blauwdruk en het ophalen van informatie bij de verschillende belanghebbenden is één van de taken van de commissie Nationale Wedstrijden. Het evenredig verdelen van de verschillende disciplines, klassementen en doelgroepen over een roei-jaar wordt hier altijd voor ogen gehouden. Andere taken van de commissie zijn het adviseren over wedstrijdbepalingen, standaardprogramma nationale wedstrijden en de klassementen.

Wie zoeken wij?

De Commissie Nationale Wedstrijden heeft vertegenwoordigers van de verschillende disciplines en doelgroepen. We zoeken een enthousiast lid van de roeigemeenschap die een spilfunctie kan vervullen naast het leveren van een bijdrage aan de bovengenoemde werkzaamheden. Het commissielid heeft specifieke aandacht voor de verwerking van informatie van en naar de roeiwereld toe. Een spil binnen de commissie die extra oog heeft voor afspraken, verslaglegging en communicatie. De functie betreft gemiddeld 4 uur per maand.

Interesse?

Voor meer informatie kun je je richten tot Pieter Oudshoorn, voorzitter van de commissie Nationale Wedstrijden via [email protected]. Je schriftelijke sollicitatie kun je onder vermelding van de functie “commissielid Nationale Wedstrijden” sturen naar [email protected].