roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Klimaatverandering en roeiverenigingen - een storymap van de KNRB

Regelmatig zien we gevolgen van klimaatontwikkelingen. Zoals tijdens de overstroming in Limburg in 2021 en de lage waterstand in 2022. De KNRB heeft met onze ArcGis kaarten expert, Bert van Rest, een tool ontwikkeld voor onze verenigingen.

Want soms is er teveel water. Zie dit voorbeeld uit Roermond (Aeneas). En soms is er onvoldoende water. Zie dit voorbeeld uit Zutphen (Isala zit hier nabij). Maar er zijn meer gevolgen van klimaatverandering.

Deze onderwerpen komen aan bod:

  • Overstroming (door dijkdoorbraak of overstroming van een dijk)
  • Wateroverlast (door hevige neerslag)
  • Hitte
  • Droogte
  • Wind

Verder wordt een aantal preventieve maatregelen in de Storymap genoemd ter voorkoming van onheil of om de nadelige gevolgen ervan te beperken.

Als roeivereniging kun je met de kaarten in de Storymap de risico’s van klimaatverandering voor jullie locatie en jullie roeiwater beter inschatten. Wat zijn de lokale verwachtingen (tot 2050) t.a.v. overstromingen, wateroverlast, hitte en droogte? Onderzoek via de Storymap hoe je je vereniging kunt voorbereiden en bekijk een voorbeeld-analyse van Roeivereniging Pampus.

Uitlegvideo van de Storymap:

Heb je hier hulp of advies bij nodig?

Via Mirella Feeke (KNRB Coördinator Verenigingen), kan Bert van Rest nadere toelichting geven over de kaarten in de Storymap.