roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Academie Roeicoach

Roeicoach 4

De opleiding tot RC4 daagt je uit in de (verdere) ontwikkeling van je visie op de roeisport, leren en ontwikkelen, roeiers (incl talentherkenning en talentontwikkeling), het sportkader (medecoaches en overige betrokkenen), de omgeving van de roeiers en je eigen ontwikkeling en coaching. Dit ga je  toepassen in het sporttechnisch beleid van je vereniging, de planning en programma’s van trainingen en wedstrijden, het begeleiden van coaches, en het selecteren van roeiers. De RC-4 draagt zorgt voor een prestatieverbetering bij zowel de roeier, de ploeg als de gehele wedstrijdsectie – beter en sneller leren roeien en groter atletisch vermogen.

Wat houdt de opleiding in?

Thema’s

Thema’s die onder andere aan de orde komen, zijn:

 • Begeleiden en coachen van sporters (leefstijl, voeding, doping, motieven en ambities)
 • Begeleiden van sportkader
 • Roeitechniek
 • Didactiek
 • Groepsdynamica
 • Mentale procesbegeleiding en wedstrijdcoaching
 • Inspanningsfysiologie, trainingsleer en biomechanica
 • Sporttechnisch beleid
 • Talent(herkenning)

 Kerntaken

 • Het geven van training en het stimuleren van de sportieve ontwikkeling van (sub)toproeiers
 • Het coachen van (sub)toproeiers bij wedstrijden
 • Het ondersteunen van sporttechnisch beleid
 • Het bevorderen van de competentieontwikkeling van sportkader
 • Het samenwerken met coachteam en deskundigen
 • Het selecteren van wedstrijdroeiers

Programma en opleidingsdata

Het opleidingsprogramma van de RC4 opleiding bestaat uit:
1) Theorie-onderdelen en praktijkopdrachten via de digitale leeromgeving. Hierin leg je de basis om tijdens de bijeenkomsten samen met de experts aan de slag te kunnen met de uitwerking van de theorie, de diepgang en de vertaling naar de roeipraktijk.
2) Vijf centrale bijeenkomsten. Deze vinden grofweg eens per maand op een weekenddag plaats op het Olympisch Trainingscentrum (OTC) bij de Bosbaan in Amstelveen. De vrijdagavond voorafgaand aan de bijeenkomst is er een online vragenuur (muv de eerste kickoff bijeenkomst, deze is live). Met de planning houden we rekening met de nationale wedstrijden. Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle bijeenkomsten.
3) (minimaal) Vijf intervisie- en praktijkbijeemkomsten met je deelgroepje en een leercoach. Tijdens deze bijeenkomsten fiets je mee met elkaars trainingen, geeft elkaar feedback, help je elkaar met het leren en de opdrachten, en wissel je door middel van intervisie ervaringen uit en leer je van elkaar. Deze bijeenkomsten plan je zelf in met je groepje.

Houd er rekening mee dat de RC-4 opleiding een intensief traject van is waarbij je voor de zelfstudie, opdrachten en bijeenkomsten minimaal een dagdeel per week vrij moet maken om dit goed te kunnen doorlopen. De totale geschatte studielast ligt hiermee rond de 300 uur.

Kick-off en kennismakingsavond27-09-202419:0022:00
Workshopdag OTC28-09-202410:0017:00
Online vragenuur01-11-202419:0022:00
Workshopdag OTC02-11-202410:0017:00
Online vragenuur29-11-202419:0022:00
Workshopdag OTC30-11-202410:0017:00
Online vragenuur10-01-202519:0022:00
Workshopdag OTC11-01-202510:0017:00
Online vragenuur28-02-202519:0022:00
Workshopdag OTC01-03-202510:0017:00

Instroomeisen

De voorwaarden om deel te mogen nemen aan de RC-4 zijn:

 • Achttien jaar of ouder
 • Lid zijn van een roeivereniging aangesloten bij de KNRB
 • In bezit zijn van een geldige VOG voor de vereniging waar je als coach actief bent
 • In bezit zijn van het diploma RC-3
 • Minimaal drie seizoenen praktijkervaring als (hoofd)coach van een ploeg in het nationale junioren- of seniorenroeien
 • Ten tijde van de opleiding hoofdcoach zijn of een eigen ploeg coachen
 • Binnen de eigen vereniging of een nauw betrokken vereniging in de buurt een PvB-beoordelaar (tevens begeleider) met een RC-4 diploma hebben. (Deze persoon begeleidt je intensief gedurende de opleiding.)
 • De ambitie hebben om nog enkele jaren te blijven coachen

Toelating

De inschrijving is nu open voor de lichting 2024-2025 en sluit op 14 juni aanstaande.

Na de aanmelding via de link dien je de volgende documenten te mailen naar [email protected]:

 • Motivatiebrief
 • ‘Coach CV’ & Werk CV
 • Aanbeveling en bevestiging van akkoord door de eigen vereniging
 • Referentie van een medecoach en een roeier voorzien van telefoonnummer en e-mailadres

Aanbeveling van PvB-beoordelaar (iemand met diploma RC-4 vanuit de eigen of nauw betrokken vereniging) voorzien van telefoonnummer en e-mailadres.

Het aantal toe te laten deelnemers is beperkt tot tien. De toetsingscommissie beoordeelt op basis van de toegestuurde documenten en de gestelde instroomeisen of je tot de opleiding kan worden toegelaten. Als dat het geval is, ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek. Na het intakegesprek vindt al dan niet definitieve toelating plaats.

Bij voldoende aanmeldingen streven we ernaar de plaatsen beschikbaar te stellen aan zo veel mogelijk verschillende verenigingen. In dat geval kan het zijn dat er maximaal één deelnemer per vereniging wordt toegelaten.

Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen €1050,-. Dit is inclusief alle bijeenkomsten en het opleidingsmateriaal.

Toetsdocumenten

Alle KNRB-opleidingen voldoen aan de certificering van NOC*NSF. In het kader hiervan zijn verschillende toetsdocumenten opgesteld. Dit betreft een Kwalificatieprofiel roeicoach en toetsdocument roeicoach 4. De documenten bieden achtergrond over de eisen waaraan je aan het einde van de opleiding moet voldoen en op welke wijze de beoordeling en toetsing plaatsvindt. Het is belangrijk deze documenten voor de start van de opleiding door te nemen.

Interesse in deze opleiding?

Enthousiast geworden? In de agenda vind je het actuele aanbod voor alle opleidingen en bijscholingen. Staat er geen roeicoach 4 opleiding in de planning? Maak je interesse voor deze opleiding dan kenbaar door ons een bericht te sturen via: [email protected].