roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Academie Roeicoach

Roeicoach 4

De RC-4 ontwikkelt gedurende de opleiding een visie op de sport, sporters (inclusief talenten), sportkader (eigen functie en coaches) en sportorganisaties. Daarnaast past de RC-4 bovenstaande toe in het sporttechnisch beleid, de planning en programma’s van trainingen en wedstrijden. De RC-4 zorgt voor een prestatieverbetering bij zowel de roeier, de ploeg als de gehele wedstrijdsectie – beter en sneller leren roeien en groter atletisch vermogen.

Wat houdt de opleiding in?

Thema’s

Thema’s die onder andere aan de orde komen, zijn:

 • Begeleiden en coachen van sporters (leefstijl, voeding, doping, motieven en ambities)
 • Begeleiden van sportkader
 • Roeitechniek
 • Didactiek
 • Groepsdynamica
 • Mentale procesbegeleiding en wedstrijdcoaching
 • Inspanningsfysiologie en biomechanica
 • Sporttechnisch beleid
 • Talent(herkenning)

 Kerntaken

 • Het geven van training en het stimuleren van de sportieve ontwikkeling van (sub)toproeiers
 • Het coachen van (sub)toproeiers bij wedstrijden
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van sporttechnisch beleid
 • Het bevorderen van de competentieontwikkeling van sportkader
 • Het scouten van talenten

Bijeenkomsten

In september start een nieuwe opleiding tot roeicoach 4. De zestien bijeenkomsten vinden elke twee tot drie weken op een weekenddag plaats op het bondskantoor bij de Bosbaan in Amstelveen. Met de planning houden we rekening met de nationale wedstrijden. Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle bijeenkomsten.

Houdt er rekening mee dat de RC-4 een intensief traject van tien maanden is en dat de opleiding je naast de zestien bijeenkomsten ook bestaat uit huiswerk- en praktijkopdrachten, waar je ongeveer een dagdeel per week extra mee bezig bent. De totale geschatte studielast ligt hiermee rond de 275 uur.

Instroomeisen

De voorwaarden om deel te mogen nemen aan de RC-4 zijn:

 • Achttien jaar of ouder
 • Lid zijn van een roeivereniging aangesloten bij de KNRB
 • In bezit zijn van het diploma RC-3
 • Minimaal drie seizoenen praktijkervaring als (hoofd)coach van een ploeg in het nationale junioren- of seniorenroeien
 • Ten tijde van de opleiding hoofdcoach zijn of een eigen ploeg coachenBinnen de eigen vereniging of een nauw betrokken vereniging in de buurt een PvB-beoordelaar (tevens begeleider) met een RC-4 diploma hebben. Deze persoon begeleidt je intensief gedurende de opleiding
 • De ambitie hebben om dit nog enkele jaren te blijven doen

Toelating

De inschrijving is open voor de lichting 2020-2021.  Aanmelden kan tot 1 augustus 2020 door een e-mail te sturen naar [email protected].

Bij het kenbaar maken van je interesse dien je de volgende documenten mee te sturen:

 • Motivatiebrief
 • ‘Coach CV’ & Werk CV
 • Aanbeveling en bevestiging van akkoord door de eigen vereniging
 • Referentie van een medecoach en een roeier voorzien van telefoonnummer en e-mailadres

Aanbeveling van PvB-beoordelaar (iemand met diploma RC-4 vanuit de eigen of nauw betrokken vereniging) voorzien van telefoonnummer en e-mailadres.

Het aantal toe te laten deelnemers is beperkt tot tien. De toetsingscommissie beoordeelt op basis van de toegestuurde documenten en de gestelde instroomeisen of je tot de opleiding kan worden toegelaten. Als dat het geval is, ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek. Na het intakegesprek vindt al dan niet definitieve toelating plaats.

Bij voldoende aanmeldingen streven we ernaar de plaatsen beschikbaar te stellen aan zo veel mogelijk verschillende verenigingen. In dat geval kan het zijn dat er maximaal één deelnemer per vereniging wordt toegelaten.

Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen €1050,-. Dit is inclusief alle bijeenkomsten en het opleidingsmateriaal.

Toetsdocumenten

Alle KNRB-opleidingen voldoen aan de certificering van NOC*NSF. In het kader hiervan zijn verschillende toetsdocumenten opgesteld. Dit betreft een Kwalificatieprofiel roeicoach en toetsdocument roeicoach 4. De documenten bieden achtergrond over de eisen waaraan je aan het einde van de opleiding moet voldoen en op welke wijze de beoordeling en toetsing plaatsvindt. Het is belangrijk deze documenten voor de start van de opleiding door te nemen.

Interesse in deze opleiding?

Enthousiast geworden? In de agenda vind je het actuele aanbod voor alle opleidingen en bijscholingen. Staat er geen roeicoach 4 opleiding in de planning? Maak je interesse voor deze opleiding dan kenbaar door ons een bericht te sturen via: [email protected].