roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Proces voor meldingen van seksuele intimidatie

Sinds 1 oktober 2023 is Erik Bijl vanuit NOC*NSF werkzaam als integriteitsmanager bij de KNRB. Eén van zijn werkzaamheden is het coördineren van een meldpunt voor integriteitsschendingen (grensoverschrijdend gedrags, seksuele intimidatie en doping en/of matchfixing). Het meldpunt bestaat verder uit ondersteuning van de vertrouwenscontactpersonen van de KNRB.

Bij het meldpunt voor integriteitsschendingen komen regelmatig meldingen binnen die vallen onder het Reglement Seksuele Intimidatie 2019. Het is opgevallen dat verenigingen vaak zelf (enthousiast) aan de slag gaan met meldingen die zij binnenkrijgen. Hierdoor slaan zij soms enkele processtappen over. Erik Bijl geeft graag wat extra uitleg over het proces wat je als verenigingsbestuurder kunt volgen wanneer er een melding of signaal van seksuele intimidatie binnenkomt.

Wat te doen bij een melding?

Als lidvereniging van de KNRB val je onder de statuten van de KNRB. In artikel 6.3 staat omschreven dat lidverenigingen de toepasselijkheid van (o.a.) het Reglement Seksuele Intimidatie aanvaarden. Ook staat er dat het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) in eerste instantie bevoegd is om, bij een verdenking van overtreding van dit reglement, te oordelen. Voor bestuursleden of andere functionarissen van sportverenigingen of sportbonden geldt (momenteel) zelfs een meldplicht. Deze meldplicht geldt niet voor de vertrouwenscontactpersonen (VCP) van een vereniging.

Krijg je als bestuurslid of andere functionaris op jouw vereniging te maken met een casus die seksuele intimidatie betreft, meld dit dan middels het meldformulier op www.isr.nl. Je kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen van de KNRB, de integriteitsmanager van de KNRB (Erik Bijl), of het Centrum Veilige Sport Nederland voor advies.

Heb je andere vragen over integriteit, zoals sociale veiligheid op jouw vereniging? Neem dan contact op met Erik via [email protected] of 0616090560.