roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Terugblik Algemene Ledenvergadering 25 november 2023

Zo’n 90 personen van verschillende roeiverenigingen waren aanwezig voor de Algemene Vergadering van de KNRB die plaatsvond bij KR&ZV Het Spaarne in Heemstede.

Het KNRB bestuur heeft de AV tijdens de bestuursmededelingen geïnformeerd over de voortgang van (nieuwe) partners en sponsoren, over de aankomende ondersteuning voor verenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen, over de voortgang op de juniorenprojecten en er is met elkaar teruggekeken op de resultaten van het WK in Belgrado, de Coupe in Amsterdam, Coupe Coastal en het EK en WK Coastal. Het bestuur heeft ook een vooruitblik gegeven op het WK 2026 in Amsterdam, de opzet van de organisatie en de tijdlijnen voor de komende 2 jaar.

Kamprechters worden juryleden

Zoals in de AV van juni 2023 al aangegeven, hebben het bestuur, de kamprechtercommissie en het bureau hard gewerkt aan een aantal vraagstukken rondom kamprechters. Waarbij we meteen kunnen aangeven: het voorstel om deze groep ‘juryleden’ te gaan noemen is door de AV aangenomen.

Het maatregelenpakket wat voorgesteld is aan de AV is gericht op de volgende vraagstukken:

  • Hoe kunnen we de taak van een jurylid zo aantrekkelijk mogelijk maken?
  • Hoe kunnen we verenigingen motiveren om in de eigen vereniging (meer) juryleden te werven? 

Voorgestelde aanpassingen

Op één na zijn alle voorgestelde aanpassingen goedgekeurd door de AV en zijn daarmee ook het Huishoudelijk Reglement en het Reglement van Roeiwedstrijden vastgesteld. Alleen de voorgestelde wijzigingen aan artikel 12 ‘Velden voor Masters’ lid 1, 2 en 3 worden vooralsnog niet gewijzigd.  

Samenvatting

Een samenvatting van de vastgestelde maatregelen:

  • We noemen ‘kamprechters’ vanaf deze AV ‘juryleden’ en de kamprechtercommissie wordt voortaan ‘jurycommissie’ genoemd
  • De lengte van wedstrijddagen wordt beperkt (tussen 9:00 – 18:00 uur)
  • Er komt een reiskostenvergoeding voor jury vanaf 1 januari 2024
  • Er wordt in 2024 een pilot gehouden voor bonus malus systeem
  • We gaan werken aan meer zichtbaarheid en bekendheid van (internationale) jury-ontwikkeltrajecten.

De verdere inhoud van bovenstaand maatregelenpakket is te vinden via deze link: AV stukken | KNRB. Het KNRB jaarplan voor 2024 en de begroting zijn door de AV vastgesteld. Deze documenten zijn ook te vinden via deze link: AV stukken | KNRB.

Wijzigingen in KNRB bestuur

Verder is tijdens deze AV afscheid genomen van Danielle van Rieven die de afgelopen jaren de rol van penningmeester vervulde. Danielle wordt opgevolgd door Belle Spaan uit Amsterdam. Zij is met roeien begonnen bij G.S.R. Aegir in Groningen en is nu lid bij KAR&ZR de Hoop in Amsterdam. Feike Tibben is, na vaststelling door de AV, gewisseld van Commissaris Infrastructuur & Innovatie naar Commissaris Roei-organisaties en gaat vanuit die bestuursrol zich meer bezig houden met opleidingen en vrijwilligersbeleid. Eric Mink is door de AV benoemd tot nieuwe Commissaris Roei-infrastructuur en gaat zich bezig houden met onder andere de onderwerpen veiligheid, duurzaamheid en innovatie. Eric is in 2019 gestart met roeien bij R.V. De Laak in Den Haag.