roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Over KNRB Commissies

Infrastructuur

De commissie infrastructuur heeft tot taak de verenigingen en de roeibond te ondersteunen en te adviseren op het gebied roeimateriaal. Dit betreft alle materialistische zaken die noodzakelijk zijn om de roeisport mogelijk te maken. De commissie is het aanspreekpunt voor verenigingen en zal, indien nodig, de verenigingen ondersteunen bij contacten met lokale overheden. De commissie geeft de roeibond gevraagd en ongevraagd advies over noodzakelijke activiteiten en geeft de roeibond inzicht in de noden en behoeften van verenigingen.

Taken van de commissie:
– Het creëren en behouden van goed roeiwater.
– Het creëren, inrichten en onderhouden van botenloodsen en verenigingsgebouwen.
– Het verwerven en onderhouden van een vloot met aanverwante benodigdheden.

Commissieleden

[email protected]

Jan Koelink (voorzitter)
06-55760194

Theo van den Broek
06-51200637

Frida Bodisco
06-51172497

Vacature

Betrokken bestuurslid: commissaris sportontwikkeling
Betrokken afdeling: sportparticipatie