Marathonklassement

Een nieuw Marathonwedstrijdklassement

Op 14 april 2019 start de KNRB met een nieuw Marathonklassement: een marathonssnelheidsklassement over vier wedstrijden. Voor het snelheidsklassement worden in ieder geval de wedstrijdnummers C4+ (boord C4) en C2* (scull C2) uitgeschreven.

  • De Amstelmarathon (14 april, 50km)
  • Nieuwlandmarathon (11 mei, 74km)
  • Ringvaartregatta (22 mei, 100km)
  • Noord-Holland roeimarathon (8 juni, 70km)

Aanmelden kan nu!

Ploegen kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar sportparticipatie@knrb.nl. De deadline voor inschrijving is 7 april 2019. Er is geen inschrijfgeld voor het klassement. Uiteraard moet het inschrijfgeld voor de afzonderlijke wedstrijden wel betaald worden. Bij inschrijven graag het volgende aanleveren:

  • Namen en e-mailadressen van alle roeiers en eventuele coaches; vermeld bij combinatieploeg ook per roeier de vereniging waarvan hij/zij lid is.
  • Telefoonnummer van een contactpersoon
  • Een ploegfoto

Aanpassingen in marathon(afstands)klassement

In het bestaande marathonklassement zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd in het verenigingsklassement (de Hanny van der Aa-bokaal). Hierbij gaat het niet meer om welke vereniging de meeste oorkondes heeft behaald, maar om welke vereniging de sterkste groei in aantal oorkondes heeft weten te realiseren. Op die manier hopen we dat de doelstelling van deze prijs, namelijk het stimuleren van vereniging om zoveel mogelijk marathonroeiers een oorkonde te laten halen, beter tot zijn recht komt.

Uiteraard blijft het klassement over de meest geroeide marathons en daarbij in boot afgelegd kilometers bestaan. Meer informatie is te vinden onder downloads.

Bepalingen

Roeiers die aan het eind van het seizoen in oktober minstens zes marathons binnen de tijd hebben uitgeroeid en daarbij tenminste 300 km in de boot hebben afgelegd komen in aanmerking voor een oorkonde marathonroeien. Hierbij tellen alleen de marathons mee die in de kalender als klasserend zijn aangemerkt. Als een marathon als estafette geroeid wordt, dan worden de kilometers gedeeld door het aantal estafetteteams dat de boot bemand heeft.

De roeier die aan het eind van het seizoen de meeste marathons heeft uitgeroeid en daarbij de meeste kilometers heeft afgelegd wint het klassement: de Lauwerkrans. De vereniging die de meeste marathonroeiers met oorkonde levert wint het verenigingsklassement: de Hanny van der Aa-prijs.