roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Wedstrijden & Evenementen Klassementen

Marathon Klassement

In het marathonklassement zijn de volgende prijzen te winnen:

Individuele Prijzen

De oorkondes

Iedereen die 6 marathons in één seizoen roeit en daarbij 300 km aflegt mag zich een echte marathonroeier noemen en krijgt daarvan een oorkonde.

De Lauwerkrans

De kampioen marathonroeien verdient de Lauwerkrans. De roeier/roeister die aan de meeste marathons heeft deelgenomen wint en haar/zijn naam wordt bijgeschreven op de lauwerkrans.


Verenigingsprijzen

De Willem-Jan-Merkiesbokaal

De vereniging die in het afgelopen seizoen de meeste groei heeft gemaakt in nieuwe marathonroeiers wint deze bokaal.

De Wedstrijdcup

De vereniging die de meeste punten heeft verdiend in het wedstrijdklassement mag zich “de snelste marathonvereniging” noemen/ wint de wedstrijdcup.

In dit klassement tellen vier marathons mee: 

 • Nieuwland Marathon (74 km) 
 • Linge Marathon (56 km)
 • Mastenbroek Marathon (54km)
 • Waterwolf Marathon (52 km)

Er zijn twee velden, nl. tweeën en vieren, met stuur. Er wordt geroeid in C2* of in 4+, behalve de Mastenbroek Marathon, deze dient men te roeien in C2* of C4+. De samenstelling van de ploegen per wedstrijd mag verschillen, zolang de roeiers van dezelfde vereniging (of combinatie) zijn.
Steeds krijgen de beste 4 ploegen respectievelijk 5, 3, 2 en 1 punt(en), de vereniging of combinatie met de meeste punten wint.

Klassementsstanden

Tussenstanden in het klassement worden op deze pagina gepubliceerd.

Oorkondes

ploegen TT

Lauwerkrans

ploegen TT

Wedstrijdcup

ploegen Nieuwland
Marathon
74 km
Linge
Marathon
56 km
Mastenbroek Marathon
54km
Waterwolf
Marathon
(52 km
TT

Willem-Jan-Merkiesbokaal

ploegen TT

Bepalingen Marathonklassement

1. Vier prijzen

Uit dit reglement vloeien vier prijzen voort: de oorkondes, de lauwerkrans, de wedstrijdcup en de Willem Jan Merkiesbokaal.

2. De oorkondes

Iedereen die zes of meer marathons roeit in een seizoen en daarbij tenminste 300 km in de boot heeft afgelegd ontvangt (via de vereniging waar de roeier lid is) een oorkonde.

3. De Lauwerkrans

De roeier die in een seizoen van alle deelnemers het grootste aantal marathons roeit wint de lauwerkrans, dat wil zeggen wordt bijgeschreven op de Lauwerkrans. Mocht dat grootste aantal marathons behaald zijn door meer dan één roeier, dan wint de roeier of roeister die daarbij de meeste kilometers in de boot heeft afgelegd.

4. De wedstrijdcup

Verenigingen kunnen dingen naar de wedstrijdcup. Er worden vier marathons aangewezen die het klassement vormen.

A) De vereniging van de ploeg met het hoogste aantal punten in het wedstrijdklassement wint de wedstrijdcup. Bij gelijk aantal punten wint de ploeg met de meeste overwinningen. Mocht ook dat geen winnaar opleveren, dan wint de ploeg die de minste roeiers heeft gebruikt. Als ook dat geen winnaar oplevert, wint de ploeg met de meeste kilometers bij de overwinningen.

B) Puntentelling: de beste 4 ploegen in een veld krijgen respectievelijk 5, 3, 2 en 1 punt(en) per verroeide wedstrijd. Bij minder dan drie deelnemers aan een veld in het klassement vervalt dat veld voor de competitie

C) Het wedstrijdklassement bestaat uit vier wedstrijden:
de Nieuwland Marathon,  de Lingemarathon, de Mastenbroek Marathon en de Waterwolf Marathon.

D) Er zijn twee velden, namelijk “twee” en “vier”.
Het twee-veld wordt verroeid in een gestuurde dubbel C-twee (C2*).
Het vier-veld wordt verroeid in gestuurde boord vier (4+) tijdens de Nieuwland-, Linge- en de Waterwolfmarathon, en in een gestuurde boord C-vier (C4+) tijdens de Mastenbroek Marathon.
De wedstrijden staan open voor dames, heren en vrije-samenstelling teams.
Bij dames en heren teams met een meeroeiende stuur moet de stuur van hetzelfde geslacht zijn als de rest van het team.
Alleen races die integraal worden gevaren tellen mee voor het eindresultaat.

E) Inschrijving voor het wedstrijdklassement geschiedt via [email protected] Bij inschrijving het volgende aanleveren:
1. namen en e-mailadressen van alle roeiers en eventuele coaches; vermeld bij combinatieploegen ook per roeier de vereniging waarvan de roeier lid is
2. telefoonnummer van een contactpersoon
3. een ploegfoto
Deadline voor inschrijving is zondag 1 mei 2022. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd voor het klassement. (Uiteraard moet het inschrijfgeld voor de afzonderlijke wedstrijden wel betaald worden.) Verenigingen die zich niet hebben aangemeld voor het klassement, kunnen wel inschrijven in de uitgeschreven velden, maar ontvangen hiervoor geen punten.
Wijzigingen in de samenstelling van de ploegen gedurende het seizoen dienen ook doorgegeven te worden aan [email protected].

F) Verenigingen zijn vrij om hun ploegen samen te stellen. De samenstelling van de ploegen per wedstrijd mag verschillen. Combinatieploegen zijn toegestaan onder voorwaarden. Deze zijn:

-Een combinatie bestaat uit twee verenigingen.

-Gedurende de competitie moet een combinatieploeg bij alle wedstrijden uit dezelfde verenigingen samengesteld zijn.

-Ploegen mogen gedurende de competitie uit maximaal 6 personen bestaan voor een C2* en uit maximaal 10 personen voor een (C)4+, zonder onderscheid tussen roeiers of stuur.

G) Verenigingen dienen duidelijk aan te geven welke ploeg nummer 1 is van de vereniging, welke nummer 2, enzovoort.[1]


[1] Als een vereniging meerdere ploegen voor een veld inschrijft, krijgt de eerst ingeschreven ploeg altijd volgnummer 1, de volgende volgnummer 2, enzovoorts. Zorg er daarom voor dat de ploegen altijd in dezelfde volgorde ingeschreven worden.

5. De Willem-Jan-Merkiesbokaal

De vereniging die ten opzichte van het voorgaande (volledige) seizoen de grootste stijging in aantal oorkondes heeft gerealiseerd wint de Willem Jan Merkies-wisselbokaal. Voor 2022 vergelijken we dus met 2019. Bij een gelijke stijging in aantal oorkondes wint de vereniging die in het voorgaande seizoen de minste oorkondes had (dat is: de grootste procentuele stijging). Als ook dat geen winnaar oplevert, wint de kleinste vereniging, waarbij het bij de KNRB geregistreerde ledental leidend is.

6. Deelname

 1. Iedereen die op reglementaire wijze inschrijft voor een marathon, die onder auspiciën van de KNRB wordt georganiseerd, en zijn/haar vereniging komt automatisch in aanmerking voor de oorkondes, de lauwerkrans en de Willem Jan Merkiesbokaal. Artikel 32 van het Reglement voor Roeiwedstrijden nov 2021 is van toepassing.
 2. Deelnemende verenigingen aan de wedstrijdcup dienen zich in te schrijven conform lid 4.e. van dit reglement. De ploeg kan uiteraard alleen aan de respectieve marathons deelnemen nadat zij bij die marathon zijn ingeschreven.

7. Marathon

Een marathon is een onder auspiciën van de KNRB uitgeschreven roei-ontmoeting met eeen baanlengte van 50km of meer. Alleen marathons die in de marathonkalender staan, zoals gepubliceerd op de website van de KNRB, tellen mee.
Het Reglement voor Roeiwedstrijden is van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de aankondiging door de organisatie van de marathon.

8. Afgelegde afstand

 1. Het aantal kilometers, door een deelnemer afgelegd tijdens een marathon, wordt als volgt geteld:
  – indien de marathon integraal geroeid is: alle kilometers
  – indien de marathon als estafette geroeid is met niet meer dan een dubbele bemanning: de helft van de kilometers
  – indien de marathon als estafette geroeid is met meer dan een dubbele bemanning maar niet meer dan een drievoudige bemanning: een-derde van de kilometers
  – indien de marathon als estafette geroeid is met meer dan een drievoudige bemanning maar niet meer dan een viervoudige bemanning: een kwart van de kilometers
 2. Wisselen is toegestaan.

9. Klassement

Het aantal door de deelnemers geroeide marathons, de afgelegde afstand en welke ploegen eerste, tweede, derde en vierde werden, worden door de marathoncommissie van de KNRB bijgehouden in een klassement.

10. Boottypen

De organisatie van elke marathon bepaalt welke boottypen toegelaten worden, met inachtneming van het Reglement voor Roeiwedstrijden en lid 4 d. van dit reglement.

11 Klassementsleiding en Jury

Competitieleiders

Dennis Magielse
tel. 06-10749361

Hans Jannink
tel. 06-14575932

[email protected]

Hoofd van de Jury

Herma van der Stoel
tel. 06-44302869
[email protected]

Wedstrijdcup

Arthur van Wijk
tel 06-19560094

[email protected]

Hoofd van de Jury

Rob Bijderwieden
tel. 06-51458360
[email protected]

Contact

Marathoncommissie

De marathoncommissie ondersteunt de regionale competities en organiseert het marathonklassement.

KNRB sportparticipatie

De KNRB klassementen vallen onder KNRB sportparticipatie.

De verantwoordelijk bestuurder is de commissaris Wedstrijden.

Downloads

Downloaden Reglement KNRB Klassement Marathonroeien 2022 v juli (002) .pdf - 107 KB