roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Over KNRB KNRB bijeenkomsten

Het Nationaal Roeicongres

Het Nationaal Roeicongres is dé plek waar bestuurders, vrijwilligers, coaches, roeiers en anderen uit de roeiwereld samenkomen om informatie uit te wisselen, kennis te delen en nieuwe stappen te ondernemen naar de toekomst. Dit wil je niet missen!

Het draaide op dit congres om impact. Impact van buitenaf op de vereniging, zoals stijgende energiekosten, klimaatveranderingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe ga je daar als vereniging mee om? Hoe bouw je aan een stevige basis met duidelijke doelen die bij alle leden bekend zijn, zodat je met z’n allen impact hebt op je vereniging, de roeisport en de maatschappij.

Er waren 4 februari ruim 200 roeiliefhebbers aanwezig op het St. Nicolaaslyceum om elkaar te ontmoeten, te begrijpen en te inspireren. Lees hier een kort verslag van het congres.

Datum

Zaterdag 4 februari 2023, vanaf 10:00 uur

Programma

10.00 uurInloop met koffie
10.30 uurPlenaire opening met sprekers
12.00 uurLunch
13.00 uurWorkshopronde 1
14.15 uurPauze
14.45 uurWorkshopronde 2
16.00 uurBorrel

Workshops

Onderstaand kun je meer lezen over de workshops van 4 februari. Klik op de rode knoppen om de gegeven presentatie van de workshop te bekijken.

Ronde 1

Workshop 1: Besturen met impact

Door: Dirk Bader, Leercoach KNVB

De rol van bestuurder wordt in een veranderende samenleving steeds uitdagender en complexer.
Dat vraagt veel van een bestuurder en het biedt ook mooie uitdagingen om op persoonlijk vlak stappen te maken. Tijdens de workshop neemt Dirk Bader je mee in de kijk op toekomstgericht besturen. Naast praktische tips & tricks gaat hij in op de uitdagingen waarvoor je staat en hoe je daar als bestuurder grip op kunt houden. Daarbij komen o.a. de thema’s persoonlijk leiderschap, strategisch besturen aan bod én is er aandacht voor de impact die je kunt maken als bestuurder.

Workshop 2: Sociale veiligheid op jouw vereniging

Door: Centrum Veilige Sport Nederland en KNRB Vertrouwenscontactpersonen

Voor alle verenigingsbestuurders en betrokkenen die herkennen dat binnen de club er soms sprake is van trainers die hun macht inzetten, leden die opzeggen omdat zij zich niet prettig voelen binnen hun ploeg omdat zij aangesproken worden op hun geaardheid of afkomst of andersoortige incidenten: schrijf je in voor deze workshop.

Aan de hand van het High 5 stappenplan gaan we in gesprek hoe je handen en voeten kan geven aan beleid en vooral concrete acties rondom sociale veiligheid op jouw vereniging.

Workshop 3: Meer betrokken vrijwilligers, hoe dan?

Door: Lutger Brenninkmeijer, Back2Basics

Een verenging draait op de inzet van de (ouders van) leden. Immers vele handen maken licht werk. De ervaring leert: hoe meer leden een bijdrage leveren, hoe levendiger de vereniging. Toch is het niet vanzelfsprekend dat iedereen de handen uit de mouwen steekt.

Een geruststelling: vrijwilligers zijn er echt. Genoeg! Ook al lijkt dat niet altijd zo. Maar hoe vind je ze? Of zij jou? En hoe blijf je ze aan je binden? In deze workshop gaan we ontdekken hoe je hier als vereniging invloed op kunt hebben.

Workshop 4: De impact van klimaatverandering op roeiverenigingen

Door: Bert van Rest, RV Pampus en Geografisch specialist bij Provincie Overijssel

Klimaatverandering is op veel plaatsen zichtbaar. Zo ook bij roeiverenigingen. Wat kan de impact zijn, hoe kunnen we er ons tegen wapenen en waar moeten we ons aanpassen? Bert van Rest, Geografisch specialist bij Provincie Overijssel en roeier bij RV Pampus, neemt je mee in kaarten en (geo)data.

Maar naast modellen komen ook diverse praktijk voorbeelden aan bod. Denk maar eens aan de droogte van 2022 en de overstroming in 2021.

Workshop 5: Voordelen van praktijkbegeleiders op je vereniging

Door: Eveline van Tuinen, KNRB en Monica Roeling, KNRB juniorencommissie

Een sleutelrol in goede begeleiding van je instructeurs en coaches is de praktijkbegeleider.

In deze workshop maak je als bestuur kennis met de rol van praktijkbegeleider en welke meerwaarde deze kan hebben in de begeleiding van jouw coaches en instructeurs op de vereniging.

Voor al je vrijwillige coaches en instructeur is het van belang dat zij zich gesteund en goed begeleid voelen in de taken die ze op de vereniging uitvoeren. Voor beginnende coaches en instructeur is die steun extra belangrijk. Door hen goed te begeleiden in hun ontwikkeling creëer je een veilige leeromgeving, voelen zij zich zekerder, meer toegerust tot hun taak en hebben zij meer plezier in het coachen. Maar hoe zorg je nu voor die begeleiding? Je komt erachter in deze workshop.

Workshop 6: De kansen van Coastal roeien

Door: KNRB Coastalcommissie

De Coastalcommissie zal de deelnemers meenemen in het Coastalroeien en hoe Endurance en de Beach Sprint zich tot elkaar verhouden. Wat is de toekomst van Coastal? Voor wie is Coastalroeien geschikt? Wat kan een vereniging het beste doen als het wil Coastalroeien? Wat is belangrijk tijdens de wedstrijden? Wat zijn de kansen en bedreigingen van het Coastal roeien? Kortom; genoeg te ontdekken en bespreken!

Workshop 7: Naar een sterke organisatiestructuur

Door: Ross Goorden, A.U.S.R. Orca

Je vereniging goed organiseren?
Iedere roeivereniging heeft een bestuur en leden, maar op een gegeven moment is het handig om leden in commissies samen te laten werken. Vervolgens moeten de financiën goed gecontroleerd worden, is er een juniorencoördinator, een vertrouwenspersoon, een adviesraad voor materiaal en nog veel meer.

Zonder een helder overzicht, goede taakverdeling en duidelijke verhoudingen kan het al snel gaan schuren binnen de vereniging. Zeker nu er zoveel uitdagingen op de roeiwereld afkomen is het belangrijk om je organisatie goed tegen het licht te houden en de basis goed op orde te hebben.

Met elkaar kijken we aan de hand van een aantal simpele stappen naar de organisatiestructuur van je vereniging en hoe je die kan versterken.

Workshop 8: Verduurzaam je accommodatie en bespaar energiekosten!

Door: Sport NL Groen, Noah Pereira Martins

Wil jij de energiekosten van je roeivereniging verlagen? Sport NL Groen is de adviestool voor het verduurzamen van jouw accommodatie. Via het platform krijgen sportclubs inzicht in mogelijke verduurzamingsmaatregelen en daarbij de verwachte (financiële) besparingen en investeringen. Ook bevat de tool een overzicht van alle subsidies, zowel landelijk als lokaal.

In deze workshop krijg je hulp en uitleg en kom je weer een stap verder met het verduurzamen van je vereniging. 

Op het kennisplein kun je ook de Sport NL Groen tool uitproberen en advies vragen.

Workshop 9: Maak je website junioren proof

Door: Jacques Klok, KNRB Juniorencommissie

‘Hoe ziet mijn website eruit door de ogen van junioren?’, dat is de vraag die we gaan beantwoorden tijdens deze workshop. We geven verenigingen handvatten om met een kritisch oog naar de verenigingswebsite te kijken. Daarnaast geven we concrete tips en voorbeelden waarmee verenigingen direct aan de slag kunnen. Er worden aansprekende voorbeelden gegeven van hoe andere sportclubs het doen én verenigingen ontvangen persoonlijk feedback over de clubwebsite. Met slimme tips en tools helpen we verenigingen op weg naar een nog betere site!


Ronde 2

Workshop 1: Vier inzichten van besturen

Door: Ine Klosters, NOC*NSF

Samen doen, meenemen, eigenaarschap en support. De 4 inzichten biedt jou als bestuurder een tool die kan dienen als geheugensteun om te groeien in jouw rol.
Als bestuurders zich bewust zijn van de samenhang van de 4 inzichten, hebben ze de mogelijkheid om hun tijd efficiënter in te zetten en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging.

De workshop 4 inzichten voor bestuurders biedt jou de handvatten die je nodig hebt om actief met de inzichten aan de gang te gaan.

Workshop 2: Vertrouwenscontactpersoon, wat betekent dit in de praktijk?

Door: KNRB Vertrouwenscontactpersonen

In deze workshop staan we stil bij wat de Vertrouwens Contact Persoon in de praktijk betekent. Wat kun je wel? Wat mag je niet? En wat doe je in het zogenaamde grijze gebied? We bespreken praktijkvoorbeelden die de afgelopen jaren langs zijn gekomen en waar we van hebben geleerd. Casuïstiek is welkom en kun je vooraf mailen naar [email protected]

Workshop 3: Subsidies, fondsen en andere inkomsten; hoe haal ik die binnen?

Door: Academy voor Sportkader – NOC*NSF

Tijdens deze workshop worden clubs wegwijs gemaakt in het subsidielandschap voor verenigingen. Daarnaast wordt ook besproken voor welke zaken en op welke manier verenigingen fondsen kunnen selecteren en aanspreken en wordt ingegaan op andere externe inkomstenbronnen zoals sponsoring en donaties. 

Na deze workshop kan je kansrijke subsidies en fondsen selecteren en direct aan de gang met het aanvragen hiervan.

Workshop 4: Code goed sportbestuur

Door: Ary Hordijk, Academie voor Sportkader NOC*NSF

Goed sportbestuur vormt de basis voor de integriteit in onze sportsector. Daarom hebben we in Nederland sinds 2021 de vernieuwde Code Goed Sportbestuur.

In deze workshop:

  • staan de 4 waardenprincipes van de Code Goed Sportbestuur centraal: Verantwoordelijkheid, Democratie, Maatschappij en Transparantie.
  • krijg je inzichten hoe je als bestuur n.a.v. de 4 principes om kan gaan met integriteit, normen en waarden binnen het bestuur, de vereniging en de samenleving en hoe je impact kunt hebben.
  • kan je, op basis van het ‘Pas toe èn leg uit’ karakter, actief uitleggen waarom jullie bepaalde keuzes maken en hoe jullie die toepassen.

Workshop 5: Modernisering KNRB opleidingen

Door: Eveline van Tuinen, Coördinator Opleidingen KNRB

De KNRB gaat de komende jaren haar opleidingen moderniseren. Dat start met een nieuwe visie op leren en ontwikkelen en een hernieuwde opleidingsstructuur. Wat gaan we doen en hoe kun je hier als club aan meedenken en gebruik van maken. KNRB Coördinator Opleidingen Eveline van Tuinen neemt je mee in de visie en de plannen. 

Workshop 6: Diversiteit en Inclusie in je beleid

Door: KNRB Commissie Diversiteit & Inclusie

Onderzoek heeft uitgewezen dat de roeiwereld veel diverser én inclusiever kan. Wil jij hiermee aan de slag voor jouw vereniging? Wij bieden concrete handvaten en tips die sturing kunnen geven aan het voeren van een divers en inclusief verenigingsbeleid. Zo helpen we jou om impact te maken en een welkom klimaat te creëren voor alle (potentiële) leden.

Workshop 7: Met elkaar impact maken op juniorengroei

Door: Debbie Jans, Back2basics

Meer junioren op de vereniging leidt tot een gezondere en toekomstbestendigere roeisport. Hoe kunnen we dat met elkaar bereiken? Afgelopen jaar is een aantal verenigingen actief aan de slag gegaan. Met die inzichten gaan we graag met jullie in gesprek om zo met elkaar te zorgen voor meer juniorengroei.

Workshop 8: Coastal meeting (vergadering op uitnodiging)

Door: Coastal commissie

Tijdens deze (besloten) bijeenkomst komen de verschillende verenigingen die betrokken zijn bij het organiseren van, en deelnemen aan de acht wedstrijden van KNRB-Coastalklassement, bij elkaar. De kalender, de bepalingen van het klassement en de logistieke aandachtspunten worden besproken. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor deelnames aan het EK en WK en de recente ontwikkelingen op het gebied van de Beach Sprint.

Workshop 9: Digitaliseer je vereniging voor meer impact

Door: Luuk Logtenberg, accountmanager Focus On Your Sport

Nederland kent een unieke verenigingsvorm dat is gebaseerd op het werk van vrijwilligers. Om het je vrijwilligers makkelijker te maken hebben wij samen met de KNRB een compleet verenigingspakket gecreëerd om jullie te ondersteunen.

In deze workshop zullen wij jullie een inkijkje geven hoe het systeem werkt en wat de mogelijkheden allemaal zijn. Daarnaast zal er de tijd zijn om samen in gesprek te gaan over de situatie die er nu bij de verenigingen speelt en hoe we daar samen op kunnen ingaan. Meld je aan en kom kijken hoe we jouw vrijwilligers kunnen ontlasten.

Workshop 10: Een effectief meerjarenbeleid

Door: Ross Goorden, A.U.S.R. Orca

Er zijn vele mogelijkheden om een meerjarenplan voor je vereniging te maken, maar hoe zorg je dat je dat samen met leden doet? En belangrijker nog, hoe zorg je dat je het van papier naar praktijk brengt? Aan de hand van een voorbeeldcasus ontdekken we samen de belangrijkste ingrediënten voor het opstellen én uitvoeren van een effectief meerjarenbeleid.


Locatie

Het Nationaal Roeicongres vindt plaats bij het St. Nicolaaslyceum. Deze middelbare school, gelegen in Amsterdam Zuid, vlakbij het World Trade Centre is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, de auto en de fiets.

Adres: Beethovenplein 2, 1077 WM Amsterdam

Contact

Afdeling Sportparticipatie

Het Nationaal Roeicongres wordt georganiseerd door medewerkers van sportparticipatie. Contact opnemen kan via [email protected].

KNRB bestuur

De verantwoordelijk bestuurder is de commissaris infrastructuur en innovatie.