roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein ToproeienTalentontwikkeling

Coupe de la Jeunesse

De Coupe de la Jeunesse is een Europees roeitoernooi voor junioren georganiseerd door landen onderling. De plaats waar het toernooi georganiseerd wordt, wisselt tussen de deelnemende landen. Het doel van de Coupe is talentvolle wedstrijdroeiers ervaring te laten opdoen op een internationaal toernooi.

Informatie over de Coupe de la Jeunesse 2024

We hebben met elkaar vastgesteld dat alle aanwezige coaches fan zijn van de brede uitzending naar de Coupe de la Jeunesse (CDJ). Dat wil zeggen: een uitzending waarbij we vrijwel in alle velden deelnemen. Wel hebben we vastgesteld dat het huidige, nogal losse, beleid om ploegen samen te stellen leidt tot verwatering van het niveau. Dat er ploegen zijn die laag in de klassering eindigen wordt niet als een probleem gezien, wel als dit vrijwel alle ploegen overkomt.  

We denken dat het voor de betreffende atleten, coaches en de groep als geheel goed is als we proberen om enkele prioriteitsboten te maken. Op de samenstelling van de ploegen komt centrale (gezamenlijke) sturing zodat er een duidelijk proces is over hoe deze ploegen tot stand komen. Het doel is om de beste roeiers in de prioriteitsboten te hebben. Het uitgangspunt is dat de snelste (Nederlandse) ploeg per veld op de DIYR naar de CDJ blijft staan.  

De Coupe de la Jeunesse vindt op 9 augustus 2024 plaats in Racice, Tsjechië.

De prioriteitsboten

Het doel van de prioriteitsboten is een zo hoog mogelijke klassering op de CDJ. Dit impliceert dat:

 • De beste atleten in de boot komen 
 • We geen voorkeur hebben voor jonge(re) roeiers, behalve bij gelijke geschiktheid. Dan gaat de roeier met de laagste trainingsleeftijd, niet te verwarren met de jongste, voor. 
 • Er centraal besloten wordt wie in de boten komen 
 • Als prioriteitsboten kiezen we, zowel bij de jongens als de meisjes, voor de ongestuurde vieren (4x- én 4-). Er zijn dus acht prioriteitsplekken. 

Samenstelling van de prioriteitsboten

Op basis van de uitslag van het NK skiff voor 16- en 18 jarigen kiezen we gezamenlijk, uit de groep atleten die niet door de hoofdcoach U19 worden uitgenodigd om te starten in München, 16 jongens en 16 meisjes.  

De atleten in deze groep worden na het NK skiff, ingedeeld in 4 dubbeltweetjes en 4 twee zonders, de samenstelling van de tweetjes doen we in het overleg op basis van voorkeur voor boord- en scull nummers en geografische nabijheid (makkelijk samen kunnen trainen). Elk tweetje krijgt ook een (hoofd)coach die als aanspreekpunt fungeert.  
Na München wordt deze groep nog uitgebreid met de afvallers uit de WK groep die, als dat trainingstechnisch (reistijd etc) handig is, met elkaar ook tweetjes vormen. 

Deze tweetjes startten op de eerste wedstrijd na de examenperiode, in 2024 is dat de Holland Beker, tegen elkaar. De snelste twee dubbels en de snelste twee twee zonders vormen dan respectievelijk de 4x- en 4-. 

De overige nummers

Voor de overige nummers is geen centrale sturing en geldt het bekende proces. In gezamenlijkheid kunnen we na de Holland Beker eventueel nog andere nummers samenstellen. 

Verenigingen kunnen zelfstandig ploegen formeren voor de Coupe de la Jeunesse. De KNRB heeft hierin enkel een regierol. Bij het samenstellen van ploegen wordt geadviseerd rekening te houden met de ontwikkelingfase van de roeier (Leren Trainen), zie hiervoor het KNRB Meerjaren Opleidingplan (MOP).

Voor alle geformeerde ploegen geldt dat zij zich tijdens de Dutch International Youth Regatta (DIYR) kunnen plaatsen voor de Coupe.

Jongens scull

 • JM1x
 • JM2x

Jongens boord

 • JM2-
 • JM4+
 • JM8+

Meiden scull

 • JW1x
 • JW2x

Meiden boord

 • JW2-
 • JW4+
 • JW8+

Hoe werkt de centrale sturing op de samenstelling van de prioriteitsboten? 

Dit gebeurt steeds in een overleg met de betrokken coaches, geleid door de KNRB delegate voor de CDJ (Hielko) en de teammanager CDJ (Marco) namens de KNRB. Dit overleg is er in ieder geval na de finales van het NK klein en de Holland Beker. Dit betekent dat op de zondagavond van de Holland Beker de samenstellingen van de 4-, 4x en 8+ bekend zijn. 

Mochten we er niet uitkomen dan hakt de bondscoach U19, samen met de teammanager CDJ, de knoop door. We zoeken nog naar een onafhankelijk jurylid om dit proces te begeleiden.  

Wat gebeurt er als de prioriteitsboten niet de snelste zijn op de DIYR? 

De DIYR is en blijft de selectiewedstrijd. De snelste ploeg die zich in een nummer heeft aangemeld verdient dus de uitzending. Mochten we van tevoren aan zien komen dat de prioriteitsboten zich niet zullen plaatsen proberen we hierover, met elkaar, voor de DIYR goede afspraken te maken. 
Indien noodzakelijk willen we hierin een onafhankelijk Jurylid hebben om dit proces waar nodig te begeleiden. 

Specifieke informatie voor 2024

 • Gezien de timing zal de Holland Beker voorkeur hebben voor races van 2x en 2-
 • We evalueren we deze aanpak in september 2024
 • De junioren krijgen de eerste week na de DIYR volledig vrij en de 2e week een basis bewegingsschema mee. Zodat ze ook even tot rust kunnen komen en opladen voor het trainen richting de CDJ 

Selectieprocedure

 • Deadline aanmelden: vóór 30 juni 2024 via [email protected]
 • Bij meerdere aanmeldingen kan de winnende ploeg zich tijdens de Dutch International Youth Regatta (DIYR) plaatsen voor deelname aan de Coupe de la Jeunesse
 • De JM1x kwalificeert zich op zaterdag en de JW1x kwalificeert zich op zondag tijdens de DIYR
 • De JM4+ en de JW4+ kwalificeren zich via het 4- veld
 • Indien atleten zich in meerdere nummers plaatsen voor de Coupe de la Jeunesse, dan mogen zij bij winst kiezen voor welk nummer zij uit willen komen

Inschrijven en eigen bijdrage

Inschrijving voor de Coupe de la Jeunesse geschiedt altijd via de KNRB. Deelnemers dragen zelf de directe kosten voor deelname aan de Coupe. Om die reden behoudt de KNRB zich het recht voor om een kostendekkende bijdrage in rekening te brengen. De KNRB levert een (financiële) bijdrage voor buitenlands transport en teammanagement.

Waar moet je op letten?

 • Zorg dat je op tijd contact legt met coaches en roeiers van andere verenigingen om samen zelf ploegen te vormen en geef deze ploegen tijdig op
 • Meldt voor 30 juni 2024 je ploeg aan via [email protected]
 • Gebruik je medicijnen op voorschrift van een arts? Begin dan op tijd met het aanvragen van dispensatie op de dopingreglementen

Tip: leer boordroeien! Er zijn veel meer plekken in boordboten dan in scullboten. Stap eens een keer in de 2-, start de Novembervieren in de 4+ of de Head en de Heineken in de 8+.

Contact

Contact opnemen kan via de teammanager Marco Blauwhof

De verantwoordelijk bestuurder is de Commissaris Marketing en Communicatie.