roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Reglementen & tucht Doping

Doping

De sport is tegen doping! Dit geldt ook voor de roeibond. De kernwaarden van het roeien zijn puur, eerlijk, teamwork en gezond!

‘Doping in de sport’ wordt bestreden om drie redenen:

  • Eerlijke sport (respect, geen competitievervalsing)
  • Integriteit van de sport (regels onvoorwaardelijk nageleefd)
  • Gezondheid sporter (voorkomen gezondheidsrisico’s)

Op alle leden van de aangesloten verenigingen is het ‘Nationale Dopingreglement’ van toepassing. Dit hebben we met elkaar afgesproken en vastgelegd in de statuten van de KNRB, de statuten van de aangesloten verenigingen en in het wedstrijdcontract. De Wereld Anti-Doping Code 2021 staat op de website van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).

Alle actuele informatie, tips en de meest recente informatie is te vinden op de website Dopingautoriteit en de website van het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). Hier staat o.a. het Nationaal Dopingreglement (NDR). Het NDR  is per 1 januari 2015 van kracht voor alle topsportbonden.

Meldpunt Dopingautoriteit

Sinds 1 juli 2016 beschikt de Dopingautoriteit over een Meldpunt Doping, waar vertrouwelijk informatie kan worden gegeven over dopingovertredingen, zoals dopinggebruik of dopinghandel. Dit kan op naam, maar ook anoniem, zie voor meer informatie Meldpunt Doping.