roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Bestuur en organisatie Diversiteit & Inclusie

Diversiteit & Inclusie

De KNRB onderkent dat er in de roeisport nog grote stappen te zetten zijn als het gaat om diversiteit en inclusie. Mede daarom is begin 2021 de commissie ‘Diversiteit & Inclusie’ opgericht met als doel deze thema’s op structurele wijze aandacht te geven en verder bespreekbaar te maken binnen de roeiwereld.

Na de bekendmaking van de onderzoeksresultaten liggen er voor de KNRB de volgende vervolgstappen:

  1. Actief vergroten van het bewustzijn ten aanzien van diversiteit en inclusie.
  2. Het vergroten van kennis op het gebied van diversiteit en inclusie binnen de Nederlandse roei-community.
  3. Het ondersteunen van verenigingen bij het vormgeven en uitvoeren van beleid ten aanzien van diversiteit en inclusie.
  4. Het vormgeven en verspreiden van kennisdocumenten en een toolkit voor verenigingen, bestuurders, coaches en commissieleden.
  5. Interne reflectie binnen de KNRB voor het doorvoeren van een divers en inclusief beleid binnen de eigen organisatie.

Uiteindelijk is het onze missie om diversiteit en inclusie in de sport te stimuleren, zodat iedereen kan deelnemen op basis van gelijkwaardigheid en dat dit ook zo ervaren wordt.

Artikelen

Intentieverklaring

KNRB Campagne: 'Woorden raken. Ook die van jou."

KNRB Onderzoeksrapport: Diversiteit & Inclusie in de roeisport