roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Nieuwe verenigingen Handleiding ''Roeivereniging in oprichting''

Handleiding ''Roeivereniging in oprichting''

De handleiding voor het oprichten van een nieuwe roeivereniging is bedoeld voor mensen die het initiatief willen nemen een nieuwe roeivereniging op te richten. De inhoud van het handboek is gebaseerd op bestaande stappenplannen van onder andere NOC*NSF én vragen en ervaringen van de verenigingen.

De commissie nieuwe verenigingen heeft alle informatie samengevoegd. Het hele oprichtingstraject wordt opgedeeld in vier verschillende fases: de oriëntatie-, de vormgevings-, de uitwerkings- en de afrondingsfase. Het handboek bevat een stappenplan dat een leidraad vormt vanaf de eerste oriëntatie tot de uiteindelijke oprichting en het KNRB-lidmaatschap.